Toplum İçinde Uymamız Gereken Kurallar

toplum

Toplum İçinde Uymamız Gereken Kurallar Nelerdir?

İnsan, sosyal bir varlıktır. Tek başına yaşayamaz, toplum içinde de bireysel hareket edemez. Bu nedenle insanlar toplum içinde bazı kurallara uydukları durumda mutlu olurlar ve toplumda huzur olur.

Toplum içinde yaşamanın kuralları nelerdir?

Argo kelimeler kullanmaktan kaçınmalıyız. Küfürlü ve argo kelimelerden dolayı toplum içersinde insanlar rahatsız olabilir.

Bir ortamda yemek yeniyor ise masaya herkesin oturması beklenmeli herkes oturmadan yemeğe başlanmamalıdır.

Geçiş yerleri dar ise kabaca davranarak insanlara kolumuz ile çarpmamalıyız.

Hapşırdığımız zaman ağzımızı kapatarak başkalarını rahatsız etmemeliyiz.

Herhangi bir ortamda konuşurken ortamda diğer insanların olduğu unutulmamalı ve ses yükseltilmemelidir.

İnsanlara dik dik bakarak onları rahatsız etmemeliyiz.

İnsanların gözlerine çok sık bakılmamalıdır, insanlar rahatsız olabilir.

İsminin bilinmediği kişilere “beyefendi, hanımefendi, afedersiniz” gibi kelimelerle hitap edilmelidir.

Kapıdan çıkarken arkamızdan birisi gelirken yüzüne kapatmamalıyız onunda geçmesini beklemeliyiz.

Ortak alan olduğundan dolayı yerlere tükürmemeli ve çöp atmamalıyız. Çevremizi temiz tutarak bilinçli birisi olduğumuzu herkese gösterebiliriz.

Sınıfımızda arkadaşlarımızla dayanışma içinde olmalı ve ihtiyaç durumunda birbirimizle yardımlaşmalıyız.

Sinema içerisinde karşı koltuğa karşı ayaklar uzatılmaması gerekmektedir.

Sosyal alanlarda tanımadığımız kişilere laf atmamalıyız.

Sosyal ortamlarda telefonla görüşme yaparken yüksek sesle konuşulmaması gerekmektedir.

Toplu alanlarda sandalye masaya çevrilerek oturulmalıdır.

Toplu taşıma araçlarına bindiğimiz zaman bizden sonra gelen yaşlılara, hamilelere ve kucağında bebek olan yolculara, yükü olan kişilere yer vererek yolculuklarını rahat bir şekilde yapmalarını sağlayabiliriz.

Toplu taşıma araçlarında ayakta yolculuk ediyorsak eğer başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde askılıklara tutunmalıyız.

Toplu yaşam alanlarında bireyler birbirine karşı anlayışlı olmalıdır.

Toplum içinde dişler ve kulaklar karıştırılmalıdır.

Yemek yenecek ise herkes oturduktan sonra yemeğe başlanmalı.

Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar Nelerdir?

Din Kuralları, Ahlak Kuralları, Örf ve Adet Kuralları, Görgü Kuralları (Adab-ı Muaşeret), Hukuk Kuralları

Kurallar, topluluk halinde yaşamanın özünden kaynaklanır. Bu yüzden toplumda, bireyin hareketlerini denetleyen kural ve yasaklar dizisi vardır. Bu kurallar yazılı ve yazısız olabilir.

Din Kuralları: Tanrı tarafından konulduğuna ve peygamberler aracılığıyla insanlara ulaştırıldığına inanılan bir takım emir ve yasaklardır. Din kurallarının yaptırımı manevidir. Örneğin, günahkar sayılmak.

Ahlak Kuralları: İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan görev ve sorumlulukların; düzenleyen davranış kurallarıdır. Ahlak kurallarının yaptırımı manevidir. Ahlak kurallarına uymamanın müeyyidesi, toplum tarafından ayıplanma, dışlanma, hoş görülmeme, vicdan azabı ve benzeri.
Ahlak kuralları ikiye ayrılır:

Sübjektif (Kişisel) Ahlak Kuralları: İnsanın kendisine karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen

Objektif (Toplumsal) Ahlak Kuralları: İnsanın diğer insanlara karşı olan ödev ve sorumluluklarını düzenleyen kurallardır.

Örf ve Adet Kuralları: Örf ve adet hukuku kuralları, topluluk içerisinde uzun zamandan beri yerleşmiş olup, toplumun uyulmasını zorunlu saydığı ortak davranış kurallarıdır. Gelenek hukuku yazılı değildir. Bir geleneğin örf ve adet hukuku kuralı olabilmesi için istikrarlı olarak tekrarlanması gerekir, gelip geçici tekrarlamalar gelenek hukuku niteliğini kazanamazlar. Bunun dışında o geleneğin bağlayıcı ve zorunlu olduğu hususunda toplumda genel kanaat bulunması da şarttır. Örf ve adet kurallarının yaptırımı da manevidir.

Görgü Kuralları (Adab-ı Muaşeret): Aynı çevrede yaşayan kişilerin benimsediği ve kişilerin diğer insanlarla karşılaştıkları zaman takınmaları gereken tavırları, konuşma, selamlaşma, yeme içme tarzları, oturuş biçimlerini gösteren kurallardır.

Hukuk Kuralları: Sosyal hayatta bireylerin birbirleriyle ve devletle kurdukları ilişkiyi düzenleyen, kamu gücü tarafından desteklenen, uyulması zorunlu olan kurallar bütünüdür. Hukuk kurallarının yaptırımı maddidir. Görüldüğü gibi hukuk kurallarını, sosyal hayatı düzenleyen diğer kurallardan ayıran en önemli özellik, hukuk kurallarının maddi yaptırım ile desteklenmiş olmasıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir