Tagged: ne demektir

0

Yol gözlemek

Yol gözlemek Yol gözlemek nedir? Yol gözlemek ne demektir? Bir şeyin olmasını ummak, bir kimsenin gelmesini beklemek. Hasretle gelmesini beklemek manasında kullanılan deyimdir.

0

Terim Anlam nedir?

Terim Anlam nedir? Terim anlam, kelimelerin bir bilim dalında, bir sanat kolunda, bir mesleki alanda kullanılarak kazandığı özel anlamıdır. Bir kelime farklı bilim dallarında farklı terim anlamlara sahip olabilir. Bir kelimenin terim anlam sahibi...

0

Milliyetçilik

Milliyetçilik Milliyetçilik nedir? Milliyetçilik ne demektir? Milliyetçilik kelimesinin anlamı nedir? Ait olduğu milletin varlığını sürdürmesi ve yüceltilmesi için diğer bireylerle birlikte çalışmaya ve bu çalışmayı ve bilinci diğer kuşaklara da yansıtmaya milliyetçilik denir. Milliyetçiliğin en önemli...

0

Medya Okuryazarlığı

Medya Okuryazarlığı Medya okuryazarlığı nedir? Medya okuryazarlığı ne demektir? Medya okuryazarlığının anlamı nedir? Medya okuryazarlığı, yazılı ve yazılı olmayan, büyük çeşitlilik gösteren formatlardaki mesajlara ulaşma, bunları çözümleme, değerlendirme ve iletme yeteneğidir. Tanımdan da anlaşılabileceği gibi...

0

M Harfi ile Başlayan Kelimeler ve Kavramlar

M Harfi ile Başlayan Kelimeler ve Kavramlar M Harfi ile Başlayan Kelimeler ve Anlamları Malzeme Marş Mavi ay nedir? Mecaz Anlam Medya Okuryazarlığı Mekruh nedir? Milli yas Milliyetçilik Monolog Muharip güç Mutluluk Mübah nedir? Müfsit...

0

Kızgınlık

Kızgınlık Kızgınlık nedir? Kızgınlık ne demektir? Kızgınlık kelimesinin anlamı nedir? Kızgın olma, ısınmış olma durumudur. Kızgınlık ya da öfke, insanların veya hayvanların algıladıkları bir tehdit veya hakaret karşısında sergiledikleri düşmanlık duygusudur. Hayvanların çiftleşme isteğine de kızgınlık denir. Kızgınlık ne demektir?...

0

Kırılgan

Kırılgan Kırılgan nedir? Kırılgan ne demektir? Kırılgan kelimesinin anlamı nedir? Kolay ve çabuk kırılan, kolayca kırılabilme özelliğine sahip olan, kırıldığında toz hâline gelebilen maddeler kırılgandır. Porselen ve camdan yapılmış maddeler bu özelliğe sahiptir. Bu maddeler, kolayca zarar görür,...