Sanal ortamların aile üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?

Sanal ortamların aile üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri nelerdir?

İnternet ve sosyal paylaşım sitelerinin bu günlerde sıkça kullanılması, sayısız yararlarının yanı sıra, aile fertlerinin bir birinden uzaklaşmasına sebep olmaktadır.

Nitekim aile fertlerinin fiziki olarak yan yana ve bir çatı altında olmasına rağmen, aile bireyleri arasında duygusal bağlar ve derin manevi ilişkiler yok olarak aradaki mesafeler artıyor; böylece aile bireyleri arasındaki samimi, içten ve duygusal konuşmalar bile yerini sosyal paylaşım sitelerinin kullanılmasına bırakıyor.

Tabi ki aile üyeleri arasında duygusal ve manevi mesafelerin oluşması, aileye verdiği hasarların diğer olumsuz etkilerinin yanı sıra, aile temelinin sarsılması, duygusal boşanmalar, aile fertleri arasında samimiyetlerin silikleşerek yok olması ve de kuşaklar arasında ayrımların yaşanmasına sebep olmaktadır. Uzmanlar aile içi şiddet olaylarının bir çoğunun, aile çerçevesinde doğru etkileşim ve gönül birliği, diyalog ve ilişkilerin olmamasından kaynaklandığı görüşündeler. Bu konulara göre, aile yapısı ve sağlığına karşı sosyal paylaşım sitelerinin tehditlerini en aza indirgeme çalışmaları kaçınılmaz görünür. Bizler de bu programda konu hakkına bazı noktalara değinmek istiyoruz.

Sanal ortamda ilişkilerin gelişmesi ile aile bireyleri arasındaki ilişkiler soğumaya başladı. Aile ilişkilerinin soğumasının, aile bireyleri arasında farklı yaşam tecrübelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Artık ebeveynler ve evlatları sahip oldukları tecrübeler veya sorunlarını, evin ortak fiziki, duygusal, bilgi ve eğlence ortamında daha az paylaşıyorlar. Duygusal ve düşünce ortaklıklarının azalması, onların görüş ayrılıkları ve farklılıklarını daha da arttırıyor, dolayısı ile aile bireylerinin her biri, yaşamı ve hayatı, kendi bakış açısından yorumluyor ve istediği farklı yolu seçiyor. Çiftler arasındaki ilişkilerin soğuması ve yanlış anlaşılmaların artması, boşanmaların yaşanması ise sosyal paylaşım sitelerinin negatif ve olumsuz etkilerinden bazılarıdır.

İlişki ve diyalog kurmak, bilgi paylaşımı ve etkileşim, insanın temel ihtiyaçlarındandır. Diyalog ile aile yapısının güçlenmesi ve sıcak ortamın oluşmasındaki etkisi, bireylerin sevgilerini, samimiyetlerini ve dargınlıklarını açıklamak için bir fırsattır; üstelik aile üyeleri arasındaki mesafeleri de azaltır. Üyeleri bir biri ile konuşmayı seven ve bir ortamda bulunmaktan zevk alan bir aile güçlüdür. Bu ailelerin üyeleri ev ortamında birbirleri ile en az gerginliği yaşar ve dolayısı ile başarılı evlatlar yetiştirir.

Fakat bizim gelişmekte olan toplumumuzda yaşanan toplumsal gelişmeler sayesinde ebeveynlerin evin dışında çalışması gibi bir çok sebepten dolayı, aile bireyleri daha az birbirinin yanında hazır bulunuyor ve böylece bir birine daha az zaman ayırabiliyor, tabi ki bu eksikliği gidermek için çeşitli yollara başvuruyor ki bunlardan biri de sanal ortama sığınmaktır. Sosyal paylaşım siteleri en ucuz, en kolay erişilebilen sistemlerdir, bu yüzden kullanıcılar için çok çekici gelen bu yeni teknoloji, toplumdaki bağlantı ve ilişki eksikliğini gidermek için kullanılıyor.

Aileler ev ortamında kaliteli diyaloğun zaruretini ciddiye almalı. Ebeveyn bu bağlamda bizzat örnek oluşturmalı, aile içinde konuşmak için belirli bir program ve zamana bağlı kalmamalı, evlatları ile çeşitli günlük konularda konuşmalıdır. Samimi diyalog ve konuşmalar, aile bireyleri arasında samimiyet ve sevgiyi pekiştiren önemli etkenlerdendir, fakat bu da diyalog becerilerinin geliştirilmesi ve diyalog kalitesinin dikkate alınmasına bağlıdır.

Aile mahkemelerinde boşanma ile sonuçlanan vakıalarda, evliliklerin ilk 3 yıllık döneminde boşanmaların büyük bir oranı, sosyal paylaşım sitelerinin yayılması ve ailelere önemli oranda nüfuz etmesi nedeni ile gerçekleşmiştir. Uygun eşin seçilmemesi, ailelerdeki en önemli ihtilaf nedenidir ve gönül birlikteliğinin kurulmasında yaşam becerilerinin zayıf olması da ikinci dereceden ihtilafların yaşanmasına sebep oluyor. Yaşam tarzının değişmesi nedeni ile duygusal bağların kurulmasındaki beceriksizlik ve bu yüzden doğan anlaşmazlıklar, sosyal paylaşım sitelerinin cep telefonları ile birlikte hayatımıza sızmasına sebep olmuştur. Tabi bu olaydaki kültür eksikliği de bir çok sorunu beraberinde getiriyor.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir