Category: Türkçe

0

Cümlelerdeki sözcükleri gibi hecelere ayırabilir misin?

Kocaman bir uzay gemisi gelmiş.Ko-ca-man bir u-zay ge-mi-si gel-miş Neler olacağını izlemeye başlamış.Ne-ler o-la-bi-le-ce-ği-ni iz-le-me-ye baş-la-mış Minik gezegen çok mutlu olmuş.……………………………………………………………………………….. Çiçeği topraklarında saklamış.………………………………………………………………………………….

Secured By miniOrange