Güçlü ve zayıf yönlerimiz nelerdir?

Güçlü ve zayıf yönlerimiz

Güçlü ve zayıf yönlerimiz nelerdir?

Her insan birbirinden farklıdır. Çevremizde tıpatıp birbirine benzeyen, aynı görünümlü insanlar görmemiz zordur. Herkesin güçlü ve zayıf tarafları vardır.

Bütün insanlar birbirlerinden farklı özelliklere sahiptirler. Fiziksel özellikler (saç rengi, boy, kilo vb.) yetenekler, düşünceler insanları birbirinden ayıran ve onları özel kılan özelliklerdendir. Bazı insanlar yardımsever, cesur, sevecen olma gibi özelliklere sahiptirler. Bazı insanların da güzel resim yapmak, şarkı söylemek, şiir yazmak gibi yetenekleri vardır. Bütün bunlar insanları diğer insanlardan farklı kılan özelliklerdir.

Bireyler ilgi, yetenek, beceri, güç anlamında da birbirinden farklıdır. İlgilerimiz dikkatimizi bir şeyin üzerine toplamamızı sağlar. Yeteneklerimiz sayesinde bazı işleri daha iyi yaparız. Becerilerimiz aldığımız işi ustaca yapmamıza yardımcı olur. Yeteneklerimizin becerilerimizin ve ilgimizin olduğu alanlarda güçlüyüzdür.

Her bireyin zayıf olduğu yönleri olduğu gibi güçlü yönleri de vardır. Örneğin matematik alanında yetenekli olmayan bir kişinin spor alanında çok yetenekli olduğunu veya çok güzel şiirler yazan bir kişinin el becerileri konunda yeterli seviyede olmadığını gözlemleyebilirsiniz.

Acılar, sabredebilen insanları olgunlaştırır, pişirir. Büyük acılarla karşılaşanlar bizim günlük hayatta kafamıza takıp mesele ettiğimiz şeyleri önemsemezler, rahat ve duyarsız davranırlar. Esnek olurlar, anlayışlı olurlar. Çünkü herşeyin gelip geçici olduğunu, hayatın ve insanın ne kadar değerli olduğunu yaşayarak öğrenmişlerdir.

Çoğu zaman istediğini başarmak için kararlı olmak gerekir. Karar verebilmek ve kararlı olmak, yani kararının arkasında durmak gerek. En kötü karar bile kararsızlıktan iyidir.

Herkesin güçlü ve zayıf yanları vardır. Hayat boyu, var olan güçlü yanlarımızı daha üst seviyeye çıkarmak ve yeterli seviyede görmediğimiz yanlarımızı geliştirmek için çaba göstermeliyiz. Göstereceğimiz her çabanın az veya çok karşılığını alırız. Farklılıklarımızın var olduğunu bilmek ve birbirimize saygı göstermek hayatımızı kolaylaştırır. Her insanın kendine göre güçlü ve zayıf yönlerinin olduğunu bilmek birbirimize hoşgörü ile bakmamızı sağlar.

İnsanların farklı özelliklerine karşı saygılı olmalı, alaycı davranılmamalıdır. Farklılıkların insanları eşsiz ve özel yaptığı unutulmamalıdır. Farklı özelliklerimizin olması doğaldır. Her insanın güçlü yanları vardır. Örneğin, sorunlarla başa çıkabilmek, tiyatro oyununda güzel rol yapmak, yardımsever olmak güçlü yanlardır.

Güçlü yönlerinizin günlük hayatınızdaki etkileri nelerdir?

Güçlü yanlarımızı bilmek bizlere yarar sağlar. Meslek seçiminde, okulda alınan görevlerde, insanlarla iletişimimizde güçlü yanlarımız etkili olur.

Özgüven geliştirmede kişinin güçlü yönlerinin neler olduğuna dair bir fikir edinebiliriz. Özgüven ve mücadele, ayakta durabilme, güçlü olmanın bir göstergesi ve sonucudur.

Kişiliğimizin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

Aktif,

Analitik düşünebilen,

Anlayışlı,

Araştırmacı,

Atletik,

Ayrıntılara önem veren,

Baskı altında sakin davranabilen,

Başarılı,

Başarılı bir sporcu,

Büyük resmi görebilen,

Cesur,

Cömert,

Çalışkan,

Dayanıklı,

Dikkatli,

Dürüst,

Düşünceli,

Düzenli,

Eğlenceli,

Ekip çalışmasına önem veren,

Empati kurabilen, yani kendini karşıdakinin yerine koyabilen,

Enerjik,

Etkileyici konuşan,

Etkili öğrenen,

Güçlü,

Güvenilir,

Güzel,

Güzel şarkı söyleyen,

Haksızlığa karşı koyan,

Hayal gücü geniş,

Hoşgörülü,

Huzurlu,

İkna edici,

İletişimi güçlü,

İlginç,

İnisiyatif sahibi olan,

İnsan ilişkileri iyi,

İnsanları seven,

İnsanlarla kolay anlaşabilen,

İş yerine sadakat,

İyi bir arkadaş,

İyi bir iş ahlakı,

İyi bir kulağı olan,

İyi bir lider,

İyi resim çizen,

İyi taklit yapan,

İyimser,

Kararlı,

Katılımcı,

Kendini iyi ifade eden,

Kibar,

Kolay öğrenen,

Komik,

Liderlik ve koçluk özelliği olan,

Maceracı,

Meraklı ve araştırmacı,

Neşeli,

Özgüveni yüksek,

Planlı,

Pratik,

Rahat,

Sabırlı,

Sağlıklı,

Sakin,

Sebat ve tutarlılık,

Sevgi dolu,

Sıcak,

Sonuç odaklı,

Sorumluluk sahibi,

Sosyal,

Temiz,

Tutumlu,

Üretken,

Verdiği sözü tutan,

Yardımsever,

Yenilikçi,

Yüksek iletişim becerileri olan,

Zeki,

Zevkli,

Zorlukların üstesinden gelebilen,

Geliştirilmesi gereken zayıf yönlerimiz için şunları söyleyebiliriz

İşleri bitirmek için sabırsız davranıp ayrıntıların ihmal edilmesi,

Hayal gücü ile birlikte gerçek dünyaya olan bağı yitirmek,

Çok hızlı düşünüp ve çalışırken, ekip arkadaşlarıyla ortak hareket etmeyi unutmak,

İnsan ilişkilerine verilen fazla önem yüzünden yeterince kararlı ve emin hareket edememek,

İlkelere ve kurallara aşırı bağlılıktan yeterince esnek olamamak,

Tek başına hareket etmede ve liderlikte aşırılıktan başkalarının fikirlerini önemsememek,

Çok çalışma isteği yüzünden kendine ve özel hayata zaman ayıramamak,

İşe bağlılık ve profesyonellik şartıyla hep gergin olmak,

Çok derin konsantrasyon nedeniyle oluşan rahatsızlık ve huysuzluk,

İşi bitirmede hırsıyla çevresindekilere baskı yapmak,

Ayrıntılara verilen fazla önem nedeniyle işin yavaşlaması ve bazı fırsatların kaçması,

İnsanlarla ilişkilerin iyi tutulmasına verilen fazla önem nedeniyle değişimin gecikmesi,

Karar veriken rakamlara, kurallara ve yasalara verilen aşırı ağırlık ndeniyle konunun insani taraflarını unutmak,

Sonuçlara odaklanırken kişilerin çabasını ve iyi niyetlerini göz ardı etmek,

Ekip arkadaşlarınıza bir sunum yaparken heyecanlanıyorsanız, “topluluk önünde konuşma” sizin zayıf yönünüz olabilir.

Güçlü ve zayıf yönlerimizi bulmak için anket

Açıklama: Aşağıda sıralanan çeşitli özelliklere “EVET” ya da “HAYIR” şeklinde cevap veriniz. Her sorunun başındaki parantezin içine size uygun gelenlere Evet anlamına gelen “E”, katılmadığınız, size uygun gelmeyen sorunun başındaki parantez içine de Hayır anlamına gelen “H” harfini koyunuz.

KİŞİLİK BAKIMINDAN GÜÇLÜ YÖNLERİNİZ.

( ) 1- Güvenilir bir kişi misiniz ?

( ) 2- Her işinizi zamanında yapar mısınız ?

( ) 3- Verdiğiniz sözü her zaman tutar mısınız ?

( ) 4- Dürüst müsünüz ?

( ) 5- Doğruyu sever misiniz ?

( ) 6- Size ait olmayan bir şeyi almak içinizden geçtiği halde buna karşı durur musunuz ?

( ) 7- Ölçülü bir insan mısınız ?

( ) 8- Herhangi bir konuda aşırıya gider misiniz ?

( ) 9- Sigara içme konusunda kendinizi sınırlayabiliyor musunuz ?

( ) 10- Çalışkan mısınız ?

( ) 11- Başladığınız bir işi mutlaka bitirir misiniz ?

( ) 12- Çalışmayı sever misiniz ?

( ) 13- Yaşam anlayışınız iyimser midir ?

( ) 14- Neşeli misiniz ?

( ) 15- Başkaları karşısında dikkatli misiniz ?

( ) 16- Bir şeyler yaparken, çözüm ve önlem almada yaratıcı mısınız ?

( ) 17- İnsan olarak isteklerinizde ölçülü müsünüz ?

AKADEMİK VE ZİHİNSEL BAKIMDAN GÜÇLÜ YÖNLERİNİZ

( ) 18- Zeki sayılır mısınız ?

( ) 19- Okul çalışmalarınızdan zevk alır mısınız ?

( ) 20- Okul başarınız iyi midir ?

( ) 21- Kitaplardan kolayca öğrenir misiniz ?

( ) 22- Vakit buldukça okur ve incelemelerde bulunur musunuz ?

( ) 23- Mimarlık, kimyagerlik, dişçilik, mühendislik, avukatlık, doktorluk, yazarlık gibi serbest ihtisas mesleklerinden birine sahip olmak için gerekli olan yüksek öğretimden hoşlanacağınızı umuyor musunuz ?

( ) 24- Daha fazla okul okuyabilir misiniz ?

( ) 25- Daha fazla okumak için gerekli olan maddi olanağa sahip misiniz ?

C- SOSYAL BAKIMDAN GÜÇLÜ YÖNLERİNİZ

( ) 26- İyi bir lider misiniz ?

( ) 27- İnsanları çalıştırmak ve çalışmalarından zevk aldırmak gücüne sahip misiniz ?

( ) 28- Başkaları zaman zaman işlerini düzeltmeniz için size başvururlar mı ?

( ) 29- Kendinizi güçlü bulur musunuz ?

( ) 30- Düşüncelerinizi başkalarına kolayca kabul ettirebiliyor musunuz ?

( ) 31- Dış görünüşünüz başkaları üzerinde etkili oluyor mu ?

( ) 32- Giyiminizde temiz ve zevk sahibi misiniz ?

( ) 33- Kolayca insanlar arasına karışabilir misiniz ?

( ) 34- İnsanlarla iyi geçinebilir misiniz ?

( ) 35- Başkaları yokluğunuzu duyar ve sizinle olmaktan zevk alır mı ?

( ) 36- İnsanları sever misiniz ?

( ) 37- Kendiniz kadar başkalarını da düşünür müsünüz ?

( ) 38- Ortalığı karıştırmaktan ve dedikodu yapmaktan kaçınır mısınız ?

( ) 39- Sizden küçüklerle, yaşlılarla ve akranlarınızla iyi geçinir misiniz ?

D- BEDEN BAKIMINDAN GÜÇLÜ YÖNLERİNİZ

( ) 40- Sağlık durumunuz çok iyi midir ?

( ) 41- Genellikle doğa şartlarına ( Soğuğa, sıcağa, uzun yola…) dayanıklı mısınız ?

( ) 42- Güç işlerden zevk alır mısınız ?

( ) 43- Çabuk iş yapabilir misiniz ?

( ) 44- Çabuk sinirlenir misiniz ?

( ) 45- Eliniz ince işlere yatkın mıdır ?

( ) 46- Elektrik ocağı, ütü, radyo,..vb. aletlerdeki ufak arızaları tamir etmekten hoşlanır mısınız ?

( ) 47- Makinelerin nasıl işlediğini merak eder misiniz ?

( ) 48- Elleriniz titrer mi ?

( ) 49- Çayı, sütü, ayranı dökmeden bardağa koyabilir misiniz ?

E- ÖZEL YETENEKLERİNİZ

( ) 50- Müziği sever misiniz ?

( ) 51- Resim yapmayı sever misiniz ?

( ) 52- Güzel ve etkileyici konuştuğunuzu söyleyebilir misiniz ?

( ) 53- Tiyatroyu sever misiniz

( ) 54- Spor yapmayı sever misiniz ?

You may also like...

4 Responses

 1. Kerim deniz dedi ki:

  İp atlama

 2. Anonim dedi ki:

  Güçlü ve zayıf yönleri hakkında çocuklara nasıl tavsiyelerde bulunmalıyız

 3. admin dedi ki:

  Herkesin güçlü ve zayıf yanları vardır. Hayat boyu, var olan güçlü yanlarımızı daha üst seviyeye çıkarmak ve yeterli seviyede görmediğimiz yanlarımızı geliştirmek için çaba göstermeliyiz. Göstereceğimiz her çabanın az veya çok karşılığını alırız.

 4. Muhammet NUZUMLALI dedi ki:

  Merhabalar,

  Öncelikle metini hazırlıyan arkadaşlara ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim. Sayenizde kafamdaki sorulara yanıt buldum. Umarım mülakatımda bu soruyla karşı karşıya gelirim. Çünkü gerçekten bu soruya iyi yanıt bulduğumu düşünüyorum. Sağlıcakla kalın…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir