Türk Bayrağı Üzerindeki Ay ve Yıldız Ne Anlama Geliyor?

Türk bayrağı, flag, ay ve yıldız

Türk Bayrağı Üzerindeki Ay ve Yıldız Ne Anlama Geliyor?

Türkiye Bayrağı’ndaki Ay ve Yıldız’ın sembolik anlamı için pek çok görüş ileri sürülmüştür:

Türk Bayrağı’ndaki hilal “İslam’ı”; yıldız ise “Türklüğü” temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan “kan”ı temsil etmektedir.

Ay-Yıldız Orta Asya’dan gelen “Türklüğü”, kırmızı zemin ise “vatanı” temsil etmektedir.

Osmanlı Devleti Bayrağının değiştirilmiş bir versiyonudur.

Yarım ay “yenilenme”yi, yıldız “Türklüğü” temsil etmektedir.

Yarım ay “Allah”ı, yıldız “Peygamber”i temsil etmektedir.

Savaşta ölen askerden oluşan kan gölünden gökteki ay ve yıldızın yansımasıdır.

Yıldız “demokrasi” eşitlik ve özgürlüğü, hilal “İslam”ı simgeler.

Hilâl halindeki ay ile güneş veya yıldız işareti, Türk Bayrağı da dahil olmak üzere birçok Müslüman ülkenin bayrağında yer alan yaygın bir semboldür. Selçuklu ve Osmanlı devrinde hilâl ile güneş veya yıldız işareti hakkında araştırmalar mevcuttur. Ancak bu işaretlerin kökeni çoğunlukla Yakındoğu’da aranmıştır. Hâlbuki Türk kültürünün doğduğu İç Asya çevresi de aynı derecede zengin ve köklüdür. Bugün kullanılan ay yıldıza benzeyen ve gökte gün ile ayın kavuşmasını temsil eden bir motif, M.Ö. 1. bin yıldan beri daima Türk ve akraba milletlerin simgeleri arasında yer almışlardır.

Ay’ın dünya etrafında on iki defa dönmesi hicri takvime göre bir yıldır. Kur’an’da da ayların sayısının on iki olduğu açıkça söylenir (et- Tevbe, 9/36). Hilalin görünmesi, Ramazan’ın başlangıcıdır. Ayrıca Kur’an’da (Kamer suresinde) peygamberimiz Hz. Muhammed’(sav)in Ay’ı ikiye bölmesinden söz edilir. Peygamberimizin bir mucizesidir bu olay. Ona inanmayanlara ibret olarak gösterdiği bir mucize… Tüm bunlardan da anlaşıldığı üzere İslam’da Ay’ın ve hilalin önemi vardır. Zaten hilal sembolünü en fazla kullananlar Müslümanlardır. Türk Bayrağındaki ay, tamamiyle İslami referanslıdır.

Bu bayrak hangi biçimde olursa olsun milletimizin namusudur. O’na uzanacak diller şunu bilmelidir ki bayraksız yaşamaktansa ölürüz daha iyi. Uzun sözün kısası;

O benim milletimin yıldızıdır parlayacak,
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir