Pekiştirme nedir?

p harfi ile başlayan kelimeler kavramlar

Pekiştirme nedir?

Pekiştirmek işi.

1. Öğrenme bakımından, koşullu bir tepkiyi bir ödül ya da kıvanç verici yeni bir uyaran ile güçlendirme.
2. Önceden belli bir uyarana karşı gösterilmiş olan bir tepkinin yoğunluğunun ve etkisinin arttırılması.

Kök kelimenin belirttiği özelliği çeşitli yollarla yoğunlaştırma,

Bir uyaran karşısında gösterilen tepkiyi ödül ya da ceza gibi başka bir uyaran yardımıyla güçlendirme.

Pekiştirme nasıl yapılır?

Toplum yaşamının bir gereği olarak bireylerden belli durumlarda beklenen tepkileri elde etmek üzere, öğrenilmiş bir davranışı ya da tepkiyi olumlu, olumsuz türlü yaptırımlarla güçlendirerek ilgili uyaranlar karşısında yinelenmesini sağlama.

Sözcüğün ilk hecesi alınıp sonuna “p, m, s, r” ünsüzlerinden biri getirilmesi ile oluşan yeni hece, sözcüğün başına eklenir. Bu olaya pekiştirme denir. “p, m, s, r” harflerine de pekiştirme harfleri denir.

Sim-siyah
Yem-yeşil
Mas-mavi​
Kop-koyu
Dop-dolu
Sap-sarı​
Sım-sıkı
Ter-temiz​
Bem-beyaz
Kas-katı

İlk maddeye ek olarak, “p,r,s,m” harflerinden sonra “e,a” harflerinin getirilmesi ile oluşur.

Sağlam – Sa-p-a-sağlam / Yalnız – Ya-p-a-yalnız

İkilemelerle pekiştirme yapılabilir.

Kara kara bulutlar Yüce yüce dağlar Uzun uzun kavaklar

“mi” soru edatı ile pekiştirme yapılabilir.

Güzel mi güzel araba Hoş mu hoş koku Geniş mi geniş oda

Kuralsız olarak gerçekleşen pekiştirmeler vardır.

Darmadağınık, Karmakarışık​

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir