Category: Kelimeler ve Kavramlar

Ahlak nedir?

Ahlak nedir? Ahlak, bireylerin doğru ve yanlış, iyi ve kötü, erdemli ve ahlaksız olarak değerlendirdikleri davranış ve tutumları belirleyen ilke, norm ve değerler bütünüdür. Ahlak, bireysel ve toplumsal yaşamı düzenleyen, insanların birbirleriyle ve çevreleriyle...

İbadet nedir?

İbadet nedir? İbadet, çeşitli dini inanç sistemlerinde Tanrı’ya veya kutsal kabul edilen varlıklara yönelik yapılan ritüel, dua, tapınma ve diğer dini uygulamalardır. İbadetin amacı, Tanrı’ya yakınlaşmak, O’na teşekkür etmek, af dilemek veya manevi arınma...

İnanç nedir?

İnanç nedir? İnanç, bireylerin herhangi bir şeyin gerçekliğine ya da doğruluğuna olan güven veya kabul durumudur. İnanç, farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıyabilir ve çeşitli şekillerde ifade edilebilir. İşte inancın birkaç ana bileşeni ve farklı...