Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ana Sayfa » Türkçe » M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler
M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Nelerdir?

mabet  kelimesinin  eş anlamlısı: tapınak

macera  kelimesinin  eş anlamlısı: serüven

madde  kelimesinin  eş anlamlısı: nesne, özdek

maddi  kelimesinin  eş anlamlısı: özdeksel, tensel

mafsal  kelimesinin  eş anlamlısı: eklem

mağlubiyet  kelimesinin  eş anlamlısı: yenilgi

mahalli  kelimesinin  eş anlamlısı: yerel, yöresel

mahdut  kelimesinin  eş anlamlısı: sınırlı, sayılı

mahiyet  kelimesinin  eş anlamlısı: nitelik

mahrek  kelimesinin  eş anlamlısı: yörünge

mahrum  kelimesinin  eş anlamlısı: yoksun

mahsul  kelimesinin  eş anlamlısı: ürün

mahzur  kelimesinin  eş anlamlısı: sakınca

makam  kelimesinin  eş anlamlısı: orun

makbuz  kelimesinin  eş anlamlısı: alıntı

malum  kelimesinin  eş anlamlısı: bilinen

malumat  kelimesinin  eş anlamlısı: bilgi

malzeme  kelimesinin  eş anlamlısı: gereç

mana  kelimesinin  eş anlamlısı: anlam

manasız  kelimesinin  eş anlamlısı: anlamsız

manevi  kelimesinin  eş anlamlısı: içsel, tinsel

mani  kelimesinin  eş anlamlısı: engel

manzara  kelimesinin  eş anlamlısı: görünüm, bakacak

marifet  kelimesinin  eş anlamlısı: bilgi

masraf  kelimesinin  eş anlamlısı: gider

matbu  kelimesinin  eş anlamlısı: basılı

matbuat  kelimesinin  eş anlamlısı: basın

materyalist  kelimesinin  eş anlamlısı: özdekçi

materyalizm  kelimesinin  eş anlamlısı: özdekçilik

mazbata  kelimesinin  eş anlamlısı: tutanak

mecbur  kelimesinin  eş anlamlısı: yükümlü

mecburi  kelimesinin  eş anlamlısı: zorunlu

mecburiyet  kelimesinin  eş anlamlısı: yükümlülük, zorunluluk

meçhul  kelimesinin  eş anlamlısı: bilinmeyen

medeni  kelimesinin  eş anlamlısı: uygar

medeniyet  kelimesinin  eş anlamlısı: uygarlık

mekan  kelimesinin  eş anlamlısı:yer

meleke  kelimesinin  eş anlamlısı: yeti, yordam

melodi  kelimesinin  eş anlamlısı: ezgi

memleket kelimesinin  eş anlamlısı: yurt

memnun olmak  kelimesinin  eş anlamlısı: gönenmek, kıvanmak

memnuniyet  kelimesinin  eş anlamlısı: kıvanç, sevinç

memur  kelimesinin  eş anlamlısı: işyar, işgören, görevli

menfii  kelimesinin  eş anlamlısı: eksi (tıp), olumsuz

merasim  kelimesinin  eş anlamlısı: tören

merhamet  kelimesinin  eş anlamlısı: acıma

mesaj  kelimesinin  eş anlamlısı: ileti, bildiri

mesela  kelimesinin  eş anlamlısı: sözgelişi, örneğin, sözgelimi

mesele  kelimesinin  eş anlamlısı: sorun

mesken  kelimesinin  eş anlamlısı: konut

meslek  kelimesinin  eş anlamlısı: öğreti (Felsefe), uğraş

mesul  kelimesinin  eş anlamlısı: sorumlu

mesuliyet  kelimesinin  eş anlamlısı: sorumluluk

mesut  kelimesinin  eş anlamlısı: mutlu

metafizik  kelimesinin  eş anlamlısı: doğa ötesi

methiye kelimesinin  eş anlamlısı: övgü

metot kelimesinin  eş anlamlısı: yöntem

metro kelimesinin  eş anlamlısı: altulaşım

metropol kelimesinin  eş anlamlısı: anakent, başyurt

mevcudiyet kelimesinin  eş anlamlısı: varlık

mevcut  kelimesinin  eş anlamlısı: var

mevzu  kelimesinin  eş anlamlısı: konu

mevzubahis  kelimesinin  eş anlamlısı: söz konusu

meydan kelimesinin  eş anlamlısı: alan

meyil kelimesinin  eş anlamlısı: eğilim, eğim, özlem

mezar kelimesinin  eş anlamlısı: gömüt

meziyet kelimesinin  eş anlamlısı: artam

mısra kelimesinin  eş anlamlısı: dize

mikyas kelimesinin  eş anlamlısı: ölçek

militan kelimesinin  eş anlamlısı: vurucu

millet kelimesinin  eş anlamlısı: ulus

milli kelimesinin  eş anlamlısı: ulusal

minik kelimesinin  eş anlamlısı: küçük

minimum kelimesinin  eş anlamlısı: azın

miras  kelimesinin eş anlamlısı: kalıt

misafir  kelimesinin  eş anlamlısı: konuk

misal  kelimesinin  eş anlamlısı: örnek

mısra  kelimesinin  eş anlamlısı: dize

mistisizm  kelimesinin  eş anlamlısı: gizemcilik

mizansen  kelimesinin  eş anlamlısı: oyun düzeni, sahneye koyma

modern  kelimesinin  eş anlamlısı: çağıl, çağdaş

monoton  kelimesinin  eş anlamlısı: tek düze

montaj  kelimesinin  eş anlamlısı: kurgu

monte etmek  kelimesinin  eş anlamlısı: kurmak, kurup takmak

moral  kelimesinin  eş anlamlısı: içgücü

muadil  kelimesinin  eş anlamlısı: denk, denktaş

muafiyet  kelimesinin  eş anlamlısı: bağışıklık

muamele  kelimesinin  eş anlamlısı: işlem

muasır  kelimesinin  eş anlamlısı: çağdaş

muayene etmek  kelimesinin  eş anlamlısı: sınamak, yoklamak

muayyen  kelimesinin  eş anlamlısı: belirli

mucit  kelimesinin  eş anlamlısı: bulucu, türetmen

mucize  kelimesinin  eş anlamlısı: tansık

muhabere  kelimesinin  eş anlamlısı: iletişim, yazışma

muhacir  kelimesinin  eş anlamlısı: göçmen

muhafazakar  kelimesinin  eş anlamlısı: tutucu

muhalefet kelimesinin  eş anlamlısı:karşıcılık

muhit  kelimesinin  eş anlamlısı: çevre

muhit kelimesinin  eş anlamlısı:ortam

muhtaç olmak kelimesinin eş anlamlısı:gereksemek

muhtar kelimesinin eş anlamlısı:özerk

muhtelif kelimesinin  eş anlamlısı: ayrışık

muhtemel kelimesinin  eş anlamlısı:olası

muhteşem kelimesinin  eş anlamlısı:görkemli

muhteva  kelimesinin  eş anlamlısı: içerik

mukabil  kelimesinin  eş anlamlısı: karşılık

mukadderat  kelimesinin  eş anlamlısı: yazgı, alın yazısı

mukamele kelimesinin  eş anlamlısı: karşılık

mukavemet kelimesinin  eş anlamlısı:direnç, direnme

mukayese kelimesinin  eş anlamlısı:karşılaştırma

muntazam kelimesinin  eş anlamlısı:düzgün

mutaasıp  kelimesinin  eş anlamlısı: bağnaz

muteber kelimesinin  eş anlamlısı: saygın

mutemet kelimesinin  eş anlamlısı: güvenilir kişi

mutlak kelimesinin  eş anlamlısı: salt

mutluluk kelimesinin  eş anlamlısı: sevinç

muvazene kelimesinin  eş anlamlısı: denge

mübadele kelimesinin  eş anlamlısı: değişim

mübarek kelimesinin  eş anlamlısı: kutlu

mücadele kelimesinin  eş anlamlısı: savaşım

müdafaa kelimesinin  eş anlamlısı: savunma

müddet kelimesinin  eş anlamlısı: süre

müessese kelimesinin  eş anlamlısı: kurum

müessir kelimesinin  eş anlamlısı:etken, etkili

mühim kelimesinin  eş anlamlısı:önemli

müjde kelimesinin  eş anlamlısı:muştu

mükafaat kelimesinin  eş anlamlısı:armağan, ödül

mükellef  kelimesinin  eş anlamlısı: yükünmlü

mükellef kelimesinin  eş anlamlısı:yükümlü

mükemmel kelimesinin  eş anlamlısı:yetkin

mülkiyet kelimesinin  eş anlamlısı:iyelik

mülteci kelimesinin  eş anlamlısı:sığınmacı

mümbit kelimesinin  eş anlamlısı:bitek, verimli

mümkün kelimesinin  eş anlamlısı:olabilir

münasebet kelimesinin  eş anlamlısı: bağıntı

münderecat kelimesinin  eş anlamlısı: içindekiler

münekkit kelimesinin  eş anlamlısı :eleştirmen

münhani kelimesinin  eş anlamlısı: eğri

müphem kelimesinin  eş anlamlısı:belirsiz

müsabaka kelimesinin  eş anlamlısı:yarışma

müsamaha kelimesinin  eş anlamlısı: hoş görme

müsamere  kelimesinin  eş anlamlısı: gösteri, sazlı sözlü eğlenti

müspet  kelimesinin  eş anlamlısı: olumlu

müstenkif kelimesinin  eş anlamlısı:çekimser

müstesna kelimesinin  eş anlamlısı:ayrıksı, ayral, ayrı

müşahit kelimesinin  eş anlamlısı:gözlemci

müşerref olmak kelimesinin eş anlamlısı:şereflenmek

müşfik kelimesinin  eş anlamlısı:sevecen

müşterek  kelimesinin  eş anlamlısı: ortaklaşa

mütareke kelimesinin  eş anlamlısı:bırakışma

müteharrik kelimesinin  eş anlamlısı:devingen

mütenazır kelimesinin  eş anlamlısı:bakışan, birbirine bakan

mütercim kelimesinin  eş anlamlısı:çevirmen

mütevellit  kelimesinin  eş anlamlısı: doğmuş, doğan, ileri gelen

müttefik  kelimesinin  eş anlamlısı: bağlaşık

müzakere  kelimesinin  eş anlamlısı: görüşme

M Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

RASTGELE İÇERİKLER

Bayrak töreni nedir? Çanakkale içinde aynalı çarşı, İnsanın emeği ile rızkı arasında nasıl bir ilişki vardır? Sınıf içi etkinlikler uygulanırken ve dersler işlenirken nasıl bir öz değerlendirme yapmalıyız? Gezegenimiz Dünya Gastrit Nedir? Belirtileri Nelerdir? Gastrit Nasıl Tedavi Edilir?

FACEBOOK'TA BİZ

Online İlkokul

Hoşgeldiniz

Online İlkokul Tıkla ve Öğren - Tüm Hakları Saklıdır