Politika

p harfi ile başlayan kelimeler kavramlar

Politika

Politika nedir?

Gerçekleştirilmek için tasarlanan, ardından koşulan, ulaşılmak ve erişilmek istenilene varmak için karşısındakilerin duygularını okşamak, zayıf noktalarından ya da aralarındaki uyuşmazlıklardan yararlanmak gibi yollarla işini yürütme.

Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatı, siyaset.

Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içerik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının bütünü.

Davranış biçimi, düşünce yapısı.

Hükümet uygulamalarını yürütmek, bir topluluğun kontrol ve ikna edilmesi ya da herhangi bir konuda uzlaşma ve yürütme çabaları anlamına gelebilmektedir.

Öncelikle devlet erkini ele geçirmek, kendi sınıf çıkarlarını devlet çerçevesi içinde ve devlet yardımıyla, gerek topluma, gerekse diğer devletlere kabul ettirmek için, sınıfların yürüttüğü örgütlü savaşımı içerir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir