Sihir nedir? Kimler Sihir yapar?

Kelimeler ve Kavramlar

Sihir

Sihir nedir? Kimler Sihir yapar?

Sihir, İnsana yönelik olarak doğa üstü gizli güçlerin yardımı ve aracılığıyla, belli bir maksadı gerçekleştirmek ve belli bir gayeye ulaşmak için uygulanan ve etkili olduğu kabul edilen hareket, bir şeyin veya bir olayın gerçek mahiyetinden uzak olarak başka bir halinin gösterilmesidir.

Aldatmak, göz boyamak, oyalamak, uzaklaşmak, gönlünü çalmak, batıl şeyi hak diye göstermek ve gizli işlem yapmak gibi anlamlara gelen sihir, doğa üstü âlem ile bağ kurarak, yahut kendilerinde gizli güçler bulunduğuna inanmak sûretiyle bazı doğal nesneler kullanarak yapılan işlerdir.

Sihirin asıl amacı, insana ve olaylara etki ederek iyilik ya da kötülük etmek sûretiyle bir menfaat sağlamadır.

Sihir, olağanüstü etkileyici bir güç veya bilgiye sahip olduğuna inanılan kişilerce diğer bazı insanlara yapılır. Bunlar büyücü, şaman, sihirbaz, hekim gibi toplumlara göre adları değişen insanlardır. Bunların güçlerini iyiye de, kötüye de kullanabileceklerine inanılır. Sihirbaz araç olarak ruhları, cinleri, şeytanları, canlı veya ölmüş bazı hayvanları, cisimleri, şekilleri hatta isimleri bile kullanılır.

Sihir, tabiat kuvvetleriyle insanlar arasında bir takım gizli ilişkilerin bulunduğu ve tabiattaki bütün varlıkların insanın düşünce gücünü aşan, bilinemeyen gizli kuvvetler tarafından yönetildiği inancından ortaya çıktı. Totem dinleri çağındaki din görevlileri ve rahipler kendilerinde gizli kuvvetlerle ilişki kurabilmek için bir gücün bulunduğunu öne sürdüler. Her olayın bir totemin yönetiminde bulunduğunu ortaya atarak, totemlerin kötü etkilerinden kurtulmak için onların iradesine bağlanmayı gerekli saydılar.

Sihir, İslâm Dini’nin kesin olarak yasakladığı, reddettiği bir inanç ve işlem olup, tabiat kuvvetleriyle insanlara bir takım etkilerin yapıldığı söylenen ilkel bir anlayış ve olgudur. Tevhid inancının insanların hayatından uzak kaldığı dönemlerde, toplumların ilkel inançlara saplanmasıyla ve özellikle totem inancının yaygın olduğu kitleler arasında çeşitli göz boyama yollarıyla yapılan sihir, eski İran, Çin, Mezopotamya, Arap yarımadası, Mısır ve Hindistan’da rastlanan bir meslek haline getirilmiştir.

Allah inancının ve sağlam İslamî düşüncenin zayıfladığı dönemlerde daha çok rastlanan sihir, bazı toplumlarda dinî törenlerle bir inanç haline getirilmiş ve Allah’ın kudreti unutularak bir çok sihirbaz ve kâhinin sözleri geçerli kılınmıştır. İslâm’ın sihirbaz ve kâhinleri kınaması, Onların sihirbazlıkla insanları basit inanç ve düşüncelerle oyalayıp onları gerçek Allah inancından uzaklaştırarak ilkel ve akıl dışı anlayışlara sürüklemelerini engellemek içindir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir