C Harfi ile Başlayan Kelimeler

C harfi ile başlayan kelimeler

C Harfi ile Başlayan Kelimeler

C Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Cadde kelimesinin sözlük anlamı: Ana yol.
Cahiliye kelimesinin sözlük anlamı: Hz. Muhammed’in peygamberliğinden önce, insanların yaşadıkları ve özünde, putlara tapma, soysopla övünme, hukuksuzluk, kibir ve zayıfları ezme gibi olumsuzlukları barındıran sosyal ve kültürel ortam.
Can suyu kelimesinin sözlük anlamı: Yeni dikilen fide veya fidanlara verilen az miktardaki ilk su.
Canlandırma kelimesinin sözlük anlamı: Oyunlaştırma.
Canlı kelimesinin sözlük anlamı: Canı olan, diri, yaşayan.

C Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

CD kelimesinin sözlük anlamı: İçine filmlerin, seslerin ve resimlerin kaydedildiği araç.

C Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Celal kelimesinin sözlük anlamı: Öfke, kızgınlık.
Celle celâluhû kelimesinin sözlük anlamı: Yüceler yücesi.
Cephane kelimesinin sözlük anlamı: Düşmana atılmak için hazırlanan patlayıcı madde.

Cephe kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyin veya yapının ön tarafta bulunan bölümü.
Cesaret kelimesinin sözlük anlamı: Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.

C Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Cihaz kelimesinin sözlük anlamı: Birçok parçadan oluşmuş ve bir iş görmeye yarayan araç.

Cirit kelimesinin sözlük anlamı: At koşturup birbirine değnek atarak takım hâlinde oynanan oyun, cirit oyunu.
Civar kelimesinin sözlük anlamı: Yakın yer, çevre, yöre, etraf.

C Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Cumhuriyet kelimesinin sözlük anlamı: Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.

Cümle kelimesinin sözlük anlamı: Bir duyguyu, bir düşünceyi veya eylemi tam olarak anlatan kelimeler dizisi.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir