C Harfi ile Başlayan Kelimeler

tarafından
3
C Harfi ile Başlayan Kelimeler

C Harfi ile Başlayan Kelimeler

C Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Cadde kelimesinin sözlük anlamı: Ana yol.
Can suyu kelimesinin sözlük anlamı: Yeni dikilen fide veya fidanlara verilen az miktardaki ilk su.
Canlandırma kelimesinin sözlük anlamı: Oyunlaştırma.
Canlı kelimesinin sözlük anlamı: Canı olan, diri, yaşayan.

C Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

CD kelimesinin sözlük anlamı: İçine filmlerin, seslerin ve resimlerin kaydedildiği araç.

C Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Celal kelimesinin sözlük anlamı: Öfke, kızgınlık.
Celle celâluhû kelimesinin sözlük anlamı: Yüceler yücesi.
Cephane kelimesinin sözlük anlamı: Düşmana atılmak için hazırlanan patlayıcı madde.
Cesaret kelimesinin sözlük anlamı: Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.

C Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Cihaz kelimesinin sözlük anlamı: Birçok parçadan oluşmuş ve bir iş görmeye yarayan araç.

C Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Cumhuriyet kelimesinin sözlük anlamı: Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi.

Cümle kelimesinin sözlük anlamı: Bir duyguyu, bir düşünceyi veya eylemi tam olarak anlatan kelimeler dizisi.