D Harfi ile Başlayan Kelimeler

tarafından
4
D Harfi ile Başlayan Kelimeler

D Harfi ile Başlayan Kelimeler

D Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Dalgın kelimesinin sözlük anlamı: Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşünceli olmak.
Davet kelimesinin sözlük anlamı: Yemekli toplantı.
Davet etmek kelimesinin sözlük anlamı: Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, çağırmak.
Davetiye kelimesinin sözlük anlamı: Bir toplantıya, bir yere çağırmak üzere düzenlenen davet yazısı.
Davranış kelimesinin sözlük anlamı: Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.
Davranış etmek kelimesinin sözlük anlamı: Davranma işi, tutum, davranım, hareket.
Dayanışma kelimesinin sözlük anlamı: 1. Bir şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve çıkar birliği göstermek. 2. Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması.

D Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Dede kelimesinin sözlük anlamı: Babanın ya da annenin babası, büyük baba.
Değişim kelimesinin sözlük anlamı: Zaman içinde olan değişiklikler.
Demokrasi kelimesinin sözlük anlamı: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.
Dengeli beslenme kelimesinin sözlük anlamı: Sağlık için gerekli olan besinleri belirli ölçülerde ve düzenli olarak alma.
Dergâh kelimesinin sözlük anlamı: Bazı kişilerin barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer.
Dergi kelimesinin sözlük anlamı: Belli aralıklarla çıkan ve bazı konuları inceleyen süreli yayın.
Deste kelimesinin sözlük anlamı: Aynı türden 10 tane varlığı gösteren sayı.

D Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Dilek kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimsenin dilediği şey, istek.
Dilekçe kelimesinin sözlük anlamı: Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı.
Din kelimesinin sözlük anlamı: Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallardır.
Dinî kelimesinin sözlük anlamı: Din ile ilgili olan.
Diyabet kelimesinin sözlük anlamı: Şeker hastalığı.
Diyalog kelimesinin sözlük anlamı: Karşılıklı konuşma.
Dize kelimesinin sözlük anlamı: Şiirin her bir satırına dize denir.

D Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Doğa kelimesinin sözlük anlamı: Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat.
Doğal kelimesinin sözlük anlamı: Doğada kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan.
Dolambaç kelimesinin sözlük anlamı: Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrımlı yeri.
Dost kelimesinin sözlük anlamı: Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş.
Dua kelimesinin sözlük anlamı: 1. Allah’tan (c.c.) bağışlanma dilemek. 2. İnsanın bütün samimiyetiyle Yüce Allah’a yönelmesi, isteklerini O’na iletmesi, O’ndan yardım dilemesi ve O’na güvenmesidir.

D Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Dünya kelimesinin sözlük anlamı: Üzerinde yaşadığımız yeryüzü.
Dürüstlük kelimesinin sözlük anlamı: Doğru olana yakışır davranış, doğruluk.
Düzenleme kelimesinin sözlük anlamı: Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik.
Düzine kelimesinin sözlük anlamı: Aynı türden 12 tane varlığı gösteren sayıya düzine denir.