D Harfi ile Başlayan Kelimeler

Dünya uzay

D Harfi ile Başlayan Kelimeler

D Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Dağ kelimesinin sözlük anlamı: Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli yamaçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir alana yayılan bölümü.

Dalgın kelimesinin sözlük anlamı: Çevresinde olup bitenleri fark edemeyecek kadar düşünceli olmak.

Darbe kelimesinin sözlük anlamı: Vuruş, çarpış.

Davet kelimesinin sözlük anlamı: Yemekli toplantı.

Davet etmek kelimesinin sözlük anlamı: Herhangi birinin bir yere gelmesini istemek, çağırmak.

Davetiye kelimesinin sözlük anlamı: Bir toplantıya, bir yere çağırmak üzere düzenlenen davet yazısı.

Davranış kelimesinin sözlük anlamı: Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Davranış etmek kelimesinin sözlük anlamı: Davranma işi, tutum, davranım, hareket.

Dayanışma kelimesinin sözlük anlamı: 1. Bir şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve çıkar birliği göstermek. 2. Bir topluluğu oluşturanların duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanması.

D Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Dede kelimesinin sözlük anlamı: Babanın ya da annenin babası, büyük baba.

Değişim kelimesinin sözlük anlamı: Zaman içinde olan değişiklikler.

Demokrasi kelimesinin sözlük anlamı: Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Deney kelimesinin sözlük anlamı: Bilimsel bir gerçeği göstermek ya da bir tahmini sınamak amacıyla yapılan işlemler.

Dengeli beslenme kelimesinin sözlük anlamı: Sağlık için gerekli olan besinleri belirli ölçülerde ve düzenli olarak alma.

Denizanası kelimesinin sözlük anlamı: Saydam ve yassı vücutlu, denizlerde yaşayan bir hayvan çeşidi.

Deniz feneri kelimesinin sözlük anlamı: Kıyıların tehlikeli yerlerinde, bazı kaya ve adacıkların üzerinde geceleri deniz taşıtlarına yol gösteren, tepesinde güçlü ışığı olan fener.

Dergâh kelimesinin sözlük anlamı: Bazı kişilerin barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer.

Dergi kelimesinin sözlük anlamı: Belli aralıklarla çıkan ve bazı konuları inceleyen süreli yayın.

Deri kelimesinin sözlük anlamı: İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten.

Deste kelimesinin sözlük anlamı: Aynı türden 10 tane varlığı gösteren sayı.

Detay kelimesinin sözlük anlamı: Ayrıntı, teferruat.

Deterjan kelimesinin sözlük anlamı: Temizleme özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde.

D Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Dilek kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimsenin dilediği şey, istek.

Dilekçe kelimesinin sözlük anlamı: Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı.

Din kelimesinin sözlük anlamı: Akıl sahiplerini kendi istek ve hür iradeleri ile hayırlı olan şeylere sevk eden ilahî kurallardır.

Dinç kelimesinin sözlük anlamı: Gücü ve sağlık durumu yerinde, canlı, zinde.

Dinî kelimesinin sözlük anlamı: Din ile ilgili olan.

Disk kelimesinin sözlük anlamı: İnce ve oldukça büyük, teker biçiminde parça.

Diyabet kelimesinin sözlük anlamı: Şeker hastalığı.

Diyalog kelimesinin sözlük anlamı: Karşılıklı konuşma.

Diyar kelimesinin sözlük anlamı: Bazı nitelik veya değerleri taşıyanların çok bulunduğu yer, yurt.

Dize kelimesinin sözlük anlamı: Şiirin her bir satırına dize denir.

D Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Doğa kelimesinin sözlük anlamı: Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat.

Doğal kelimesinin sözlük anlamı: Doğada kendiliğinden olan, insan eliyle yapılmamış. Doğada rastlandığı gibi, doğaya uygun olan.

Doğal afet kelimesinin sözlük anlamı: İnsan eliyle önlenemeyen sel, fırtına, deprem, dolu vb. felaketlerin her biri.

Doğal gaz kelimesinin sözlük anlamı: Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak bir şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz.

Doğal kaynak kelimesinin sözlük anlamı: Doğadan elde edilen ve kullanılan her şey.

Dolambaç kelimesinin sözlük anlamı: Dolanarak giden, dönerek uzanan yolun kıvrımlı yeri.

Donanım kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyin gereğince kullanılabilmesi ve çalışabilmesi için üzerinde bulunması gereken âlet, malzeme ve diğer şeylerin hepsine verilen ad, teçhizat, ekipman.

Donanma kelimesinin sözlük anlamı: Belli bir amaçla kullanılan gemilerin bütünü.

Dost kelimesinin sözlük anlamı: Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş.

Dua kelimesinin sözlük anlamı: 1. Allah’tan (c.c.) bağışlanma dilemek. 2. İnsanın bütün samimiyetiyle Yüce Allah’a yönelmesi, isteklerini O’na iletmesi, O’ndan yardım dilemesi ve O’na güvenmesidir.

Duyu kelimesinin sözlük anlamı: İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği.

D Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Dünya kelimesinin sözlük anlamı: Üzerinde yaşadığımız yeryüzü.

Dürüstlük kelimesinin sözlük anlamı: Doğru olana yakışır davranış, doğruluk.

Düzenleme kelimesinin sözlük anlamı: Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılan değişiklik.

Düzine kelimesinin sözlük anlamı: Aynı türden 12 tane varlığı gösteren sayıya düzine denir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir