Web sitemize hoşgeldiniz, 13 Mayıs 2021

S Harfi ile Başlayan Kelimeler

S Harfi ile Başlayan Kelimeler

S Harfi ile Başlayan Kelimeler

S Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Sadakat kelimesinin sözlük anlamı: İhanet etmeme, aldatmama, vefalı olma, dostluk, bağlılık, güven duyma, sözünde durma, doğruyu söyleme; sevdiği birisini yalnızca Allah (c.c.) rızası için sevme, maddi bir çıkar gözetmeme, sevdiği kişiye karşı içtenlikle davranma ve kendisine iyilikte bulunan kimsenin iyiliğini hiçbir zaman unutmama anlamlarına gelir.

Sağlık kelimesinin sözlük anlamı: Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet.

Sahne kelimesinin sözlük anlamı: İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan; oyun, müzik, gösteri vb. etkinlikler yapmaya uygun yer.

Sakınca kelimesinin sözlük anlamı: Çekinilmesi, dikkatli olunması gereken durumlar.

Saksı kelimesinin sözlük anlamı: Pişmiş toprak veya plastik gibi malzemelerden yapılan, çiçek yetiştirmekte kullanılan kap.

Salavat kelimesinin sözlük anlamı: Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi ve saygıyı göstermek için kullanılan dua ifadelerine salavat denir.

Sancak kelimesinin sözlük anlamı: Bayrak.

Saray kelimesinin sözlük anlamı: Hükümdarların veya devlet başkanlarının oturduğu büyük yapı.

Sarkmak kelimesinin sözlük anlamı: Aşağıya doğru uzanmak.

Saygı kelimesinin sözlük anlamı: Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye veya herhangi bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram.

Sayı kelimesinin sözlük anlamı: Rakamların bir araya gelmesiyle oluşan sembol.

Seçim kelimesinin sözlük anlamı: Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap. Bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme.

Selam kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında kendisine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma.

Servis kelimesinin sözlük anlamı: Herhangi bir kuruluşun ulaşım işlerinde kullanılan taşıma aracı.

Ses kelimesinin sözlük anlamı: Kulağın duyabildiği titreşimlere ses denir. Aralarında uyum bulunan titreşimler.

Sevap kelimesinin sözlük anlamı: Allah’ın (c.c.) rızasını ve sevgisini kazandıracak güzel söz ve davranışlarımız için Allah’ın (c.c.) verdiği karşılığa sevap denir.

Sevgi kelimesinin sözlük anlamı: İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Sevinçli kelimesinin sözlük anlamı: İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla duyulan mutluluk.

Seyahat kelimesinin sözlük anlamı: Ülkeden ülkeye veya bir ülke içinde bir yerden bir yere gidiş veya geliş.

Sinema kelimesinin sözlük anlamı: İçinde izleyicilerin film izlediği yer.

Sinirli kelimesinin sözlük anlamı: Kızgın olmak.

Slogan kelimesinin sözlük anlamı: Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa, çarpıcı söz.

Soğukkanlı kelimesinin sözlük anlamı: Olaylara ve gelişmelere sakin, ılımlı ve temkinli yaklaşan (kimse), serinkanlı.

Sokak kelimesinin sözlük anlamı: İl, ilçe gibi yerleşim bölgelerinde, iki yanında evler olan, caddeye göre daha dar veya kısa olabilen yol.

Solucan kelimesinin sözlük anlamı: Yuvarlak veya yassı olup sürünerek hareket eden uzun ince hayvan.

Sorumluluk kelimesinin sözlük anlamı: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi. Bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumu.

Sözlük defteri kelimesinin sözlük anlamı: Öğrenilen yeni kelimelerin anlamlarıyla birlikte alfabetik sıraya göre yazıldığı defterdir.

Spor kelimesinin sözlük anlamı: Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel veya toplu olarak gerçekleştirilen hareketlerin tümü.

Subay kelimesinin sözlük anlamı: Silahlı kuvvetlerde rütbeli asker.

Surat kelimesinin sözlük anlamı: Yüz.

Sünnet kelimesinin sözlük anlamı: 1. İzlenen yol, yöntem, örnek alınan uygulama, örf ve gelenek manalarındaki sünnet, Peygamberimiz Hazreti Muhammet(sav)’in Müslümanlarca uyulması gerekli sayılan davranışları, koyduğu kurallar ve Müslümanlara gösterdiği yol 2. Erkek çocuklarda üreme organının ucundaki derinin çepeçevre kesilmesi.

Sürü kelimesinin sözlük anlamı: Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.

Sürücü kelimesinin sözlük anlamı: Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yöneten kimse, şoför.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.