B Harfi ile Başlayan Kelimeler

bal tatlı

B Harfi ile Başlayan Kelimeler

B Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Badana kelimesinin sözlük anlamı: Duvarları boyamak için kullanılan sulandırılmış kireç veya boya.
Bağ kelimesinin sözlük anlamı: Üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası, meyve bahçesi.
Bağımsız kelimesinin sözlük anlamı: Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür.
Bağımsızlık kelimesinin sözlük anlamı: Bağımsız olma durumu, özgürlük.
Bağlılık kelimesinin sözlük anlamı: Birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme.
Bahşiş kelimesinin sözlük anlamı: Ücretten ayrı olarak fazladan verilen para.
Bal kelimesinin sözlük anlamı: Arıların yaptığı, tatlı, koyu ve sıvı hâlindeki madde.

bal tatlı

Baraj kelimesinin sözlük anlamı: Suyu toplama, sulama ve elektrik üretme amacıyla akarsu üzerine inşa edilen yapı.

Baret kelimesinin sözlük anlamı: Başa giyilen, metal veya plastikten yapılmış koruyucu başlık.

Barınak kelimesinin sözlük anlamı: Canlıları çeşitli tehlikelerden koruyan yapı ya da korunaklı yer.
Başarı kelimesinin sözlük anlamı: Başarma işi.
Başkent kelimesinin sözlük anlamı: Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, hükûmet merkezi, başşehir.
Bayrak kelimesinin sözlük anlamı: Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş.
Bayram kelimesinin sözlük anlamı: Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kutlanan gün veya günler.

B Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Beceri kelimesinin sözlük anlamı: Elinden iş gelme durumu, ustalık, maharet. Kişinin bir işi başarma, bir işi amaca uygun olarak sonuçlandırma yeteneği.
Beden kelimesinin sözlük anlamı: Vücut
Beden dili kelimesinin sözlük anlamı: Vücut duruşu, jestler, yüz ifadeleri ve göz hareketlerinden oluşan “sözel olmayan” iletişim şeklidir.
Bedevi kelimesinin sözlük anlamı: Çölde konup göçerek yaşayan kimse, Arap göçebesi.
Belediye kelimesinin sözlük anlamı: İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerlerde halkın temizlik, su, toplu taşıma gibi hizmetlerini yerine getiren kurum.

Belgesel kelimesinin sözlük anlamı: Belge niteliği taşıyan film veya televizyon programı.

Belirli gün ve haftalar kelimesinin sözlük anlamı: Vatan sevgisi, yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, sorumluluk gibi duygularımızı pekiştiren önemli ve özel günler

Bencil kelimesinin sözlük anlamı: Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan.

Bend kelimesinin sözlük anlamı: 1- bent 2- Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set, büğet 3- bağ, zincir, düğüm

Benekli kelimesinin sözlük anlamı: Ufak lekeleri bulunan.
Berceste kelimesinin sözlük anlamı: Edebiyatta öz, güzel, latif, ince anlamlı, kolayca hatırlanan, yapısı sağlam, sanat değeri yüksek anlamlar taşıyan dize ya da beyit
Bereket kelimesinin sözlük anlamı: Allah’tan gelen hayrın bir nesnede görünmesi ve devam etmesi, artıp çoğalması, nimet bolluğu.

Besin kelimesinin sözlük anlamı: Canlıların beslenmesi için gerekli olan madde.

Beslenme kelimesinin sözlük anlamı: Vücut için gerekli besin maddelerini alma.
Besmele kelimesinin sözlük anlamı: “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın (c.c.) adı ile” anlamına gelen ve bir işe başlarken söylenilen bismillahirrahmanirrahim sözü, bismillah.
Besin kelimesinin sözlük anlamı: Yenilebilir, beslenmeye elverişli her türlü gıda.

Bidon kelimesinin sözlük anlamı: İçine çeşitli maddeler konulan kap.
Bilinçli kelimesinin sözlük anlamı: Kendisini ve çevresini tanıma yeteneğine veya temel bilgiye, temel görüşe sahip olan.
Bilim kelimesinin sözlük anlamı: Deneye dayanan bilgilerin tümü. Deneye dayanan yöntemlerden yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.
Bilmece kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyin adını anmadan anlatarak o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma.

Birey kelimesinin sözlük anlamı: Toplum içindeki insanların her biri. Toplumu oluşturan insanların her biri, fert.

Bireysel kelimesinin sözlük anlamı: Bireyle ilgili olan, bireye özgü olan, ferdî.
Birikim kelimesinin sözlük anlamı: Biriktirilen mal veya para.

Birim kelimesinin sözlük anlamı: Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça.

Birlik kelimesinin sözlük anlamı: Belli sayıda askerin oluşturduğu topluluk.

Broşür kelimesinin sözlük anlamı: Kitapçık.

Buluşma kelimesinin sözlük anlamı: Belli bir yerde ve saatte toplanma.

Bulut kelimesinin sözlük anlamı: Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan küme.
Buzul kelimesinin sözlük anlamı: Kutup bölgelerinde veya dağ başlarında bulunan büyük kar ve buz kütlesi.

Bütçe kelimesinin sözlük anlamı: Devletin, bir kuruluşun, bir aile veya bir kimsenin gelecekteki belirli bir süre için tasarladığı gelir ve giderlerinin tümü.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir