Atatürk’ün Nüfus Cüzdanı ve Kişilik Özellikleri

Atatürk

Atatürk’ün Nüfus Cüzdanı ve Kişilik Özellikleri

Atatürk iyi bir yönetici ve çok yönlü bir önderdir. Atatürk, öğreticiliği, ileri görüşlülüğü, açık sözlülüğü gibi daha bir çok kişilik özellikleri sayesinde Kurtuluş Savaşı’nda Türk milletini aynı amaç etrafında birleştirmiştir. Atatürk, Türk milletinin temel özelliklerini yansıtan bir Türk büyüğüdür. Onun hayatında vatan, millet ve insan sevgisi ile ilgili bir çok önemli olay vardır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün nüfus cüzdanı nasıldı?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin vatandaşlarının sahip olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk’ün de bir nüfus cüzdanı vardır.

Atatürk’ün Kimlik Bilgileri ve Kişilik Özellikleri nelerdir?

Atatürk ile ilgili bilgileri sadece nüfus cüzdanından yararlanarak öğrenemeyiz. Ülkemizin kurucusu olan Atatürk’ün pek çok kişilik özelliği vardır. Kazandığı başarılar onun kişilik özelliklerini yansıtır niteliktedir. Atatürk’ün başlıca kişilik özellikleri şöyle sıralanabilir: çok yönlülük, ileri görüşlülük, öğreticilik, açık sözlülük, liderlik…

Atatürk, askerlikten devlet adamlığına, sanattan spora, tarihten dile pek çok alanda çalışmalar yapan çok yönlü bir liderdir. Farklı alanlarda kendini çok iyi yetiştirmiştir. En önemli eseri, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bilimsel çalışmaların yapılmasına ön ayak olmuş, bir de Geometri kitabı yazmıştır. Atatürk, Türk milletini etrafında toplayarak başlattığı ve başarıya ulaştırdığı Millî Mücadele sürecini de Nutuk adlı eserinde belgelerle anlatmıştır.

Atatürk’ün kişilik özelliklerinden biri de onun öğretici bir lider olmasıdır. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduktan sonra yaptığı yeniliklerin birçoğunu halkına bizzat kendisi doğrudan göstermiştir. Yeni Türk Alfabesi kabul edildiğinde, kara tahta başına geçip millete alfabe öğretmiştir. Atatürk, Türk milletinin başöğretmenidir. Katıldığı tüm yurt gezilerinde okulları ziyaret etmiş, millî eğitim çalışmalarını yakından takip etmiştir.

Atatürk’ün en önemli özelliklerinden biri de, onun ileri görüşlülüğüdür. Türk ve dünya tarihini iyi bilen
Atatürk, ileri görüşlülüğü sayesinde çok isabetli kararlar vermiştir. Ölümünden sonra çıkacak olan II. Dünya
Savaşı’nın belirtilerini yaşarken fark etmiş ve Türkiye’nin bu savaşta tarafsız kalması gerektiğini söylemiştir.
Ayrıca dünyanın siyasi haritalarının göstereceği değişikliklerle ilgili isabetli görüşler ileri sürmüştür.

Atatürk’ün Hayatından Bir Nükte

Nereden Kuvvet ve İlham Aldınız?

Seyahatlerinin birinde Atatürk’e halktan biri sordu:
– Bu kadar kuvvet ve ilhamı nereden aldınız?
Atatürk tereddüt etmeden cevap verdi:
– İlham ve kuvvet kaynağım, milletin ta kendisidir!

Varlığımızı, bağımsızlığımızı kurtaran bütün hareketler, milletin ortak fikrinin, arzusunun, azminin gerçekleşmesinden başka bir şey değildir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk milletini Kurtuluş Savaşı’nda aynı amaç etrafında birleştirmesi, onun yöneticilik özelliğini gösterir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir