Okul çalışanları ve görevleri

Okulda Çalışanlar

Okulda çalışanları kimlerdir? Okul çalışanlarının görevleri nelerdir?

Okulda kimler çalışır?

Müdür
Müdür Yardımcısı
Öğretmen
Hizmetli / Hademe / Güvenlik

Müdür

Okulu yönetir. Okulda çalışan tüm görevliler müdüre karşı sorumludur.

Müdür Yardımcısı

Okulda çalışan müdür yardımcısı okulun idari işlerinde müdüre yardım eder. Gerektiğinde derslere girer, öğretmen ve öğrencilerin sorunları ile ilgilenir.

Öğretmen

Öğretmen sınıfından ve eğitim öğretim hizmetlerinden sorumludur. Kendisi ile ilgili sınıflara ve derslere girerek, öğrencilerin eğitim ve öğretimleri ile bire bir ilgilenir. Bu, öğretmenin asli görevidir.

Hizmetli/Hademe/Güvenlik

Okul veya kuruma ait bina, tesis, alan, araç ve gereç, benzeri bölüm ve çevresinin temizlik ve diğer hizmetlerini yapar.

Isıtma, sıhhi ve elektrik tesisatındaki aksaklıkları yönetime bildirir.

Okul veya kuruma gelen çeşitli malzeme, araç ve gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.

Gerektiğinde bina ve tesislerin boya, badana ve benzeri işlerini yapar.

Posta ve evrak dağıtım görevini yürütür.

Varsa mutfak işlerinde ilgililere yardımcı olur.

Çalışma saatleri dışında ve tatillerde verilecek nöbet görevini yerine getirir.

Bahçıvan olarak görevlendirilmesi durumunda, bahçıvanın yapacağı işleri yürütür.

Görev alanı ile ilgili yöneticilerin vereceği diğer görevleri yapar.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir