Atatürk’ün Okuduğu Okullar

Atatürk

Atatürk’ün Okuduğu Okullar nelerdir?

Atatürk’ün Okuduğu Okullar

Selanik Mahalli Mektebi
Selanik Şemsi Efendi Okulu
Selanik Mülkiye Rüştiyesi
Selanik Askeri Rüştiyesi
Manastır Askeri İdadisi
İstanbul Harp Okulu
İstanbul Harp Akademisi

Selanik Mahalli Mektebi: Öğrenim çağına gelen Mustafa’nın hangi okula gideceği konusunda annesi ile babası arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Annesi Mustafa’nın Hafız Mehmet Efendi’nin Mahalle Mektebine gitmesini istiyor, babası ise o dönemki yeni çağdaş yöntemlerle eğitim yapan Mektebi Şemsi İbtidai’nde (Şemsi Efendi Mektebi) okumasını istiyordu. En sonunda önce Mahalle Mektebi’ne başlayan Mustafa, birkaç gün sonra Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti. Mustafa’nın ilk gittiği okul olan Mahalli Mektebi, daha çok geleneksel eğitim yapıyor ve hoca-molla yetiştirme gayesi üzerine eğitim veriyordu.

Selanik Şemsi Efendi Okulu: Öğrenim Hayatı’na Mahalle Mektebi ile başlayan Mustafa, birkaç gün sonra Şemsi Efendi Mektebi’ne geçti. 1872 Yılında açılan bu okul, çağdaş eğitim metotları ile öne çıkmış bir okuldu. Türkçe Öğretmeni Şemsi Efendi tarafından açılan bu okulda ilk kez Osmanlı Tarihi’nde Kara Tahta (Yazı Tahtası) kullanılmıştır. Mustafa Kemal, bu okula başladıktan 2 Yıl sonra 1888 Yılında babası Ali Rıza Efendi vefat etmiştir.

Selanik Mülkiye Rüştiyesi: Sivil bir ortaokuldur. Mustafa Kemal, bu okulda iken öğretmeni tarafından haksızlığa uğraması sonrasında okulu terk etti. Bu durum Mustafa Kemal’e başka arayışlar içerisinde olmasına neden olmuştur ki, o sırada Askeri Okula giden öğrencilerden ve onların kıyafetlerinden etkilenmiştir. Nihayetinde annesi Zübeyde Hanım’dan habersiz Askeri Okul Sınavları’na girdi ve kazandı. Artık, Mustafa Kemal’e Asker olmanın yolu bu şekilde açılmış oldu.

Selanik Askeri Rüştiyesi: Askeri bir ortaokuldur. Annesi Zübeyde Hanım’dan habersiz Askeri Okul Sınavları’na girip, sınavları kazanan Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüştiyesi’ne kayıt oldu. Bu okulda iken Matematik Dersi’ndeki başarısı nedeniyle Mustafa’nın öne çıkması sonrasında Öğretmen Mustafa Bey, öğrencisi Mustafa’ya “Erdemlilikte Kemale Ermek” anlamında “KEMAL” ismini alması ister. Ve o günden sonra Mustafa’nın ismi Mustafa Kemal olarak karşımıza çıkar.

Manastır Askeri İdadisi: Askeri bir Lisedir. Bu lisede iken Mustafa Kemal, arkadaşı Ömer Naci’den etkilenerek Edebiyat, Hitabet ve Felsefe ‘ye ; Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik bey’den de etkilenerek Tarih ‘e ilgi duyar. Bu dönemde Fransızca‘sını ilerletmeye başlar. Mustafa Kemal, bu okulda iken bazı İttihatçı Gençlerle tanışır.

İstanbul Harp Okulu / Harbiye: Mustafa Kemal, bu okulu 1902 Yılında Piyade Sınıfı’ndan TEĞMEN RÜTBESİ ile mezun oldu.

İstanbul Harp Akademisi: Mustafa Kemal, bu okulda iken arkadaşları ile birlikte 4-5 Sayılık Dergi /Gazete çıkardı. Çıkarılan bu yayında Osmanlı Devleti’nin Sorunları ve Çözüm Çareleri ele alınmıştır. Bu okuldan 1905 Yılında Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olan Mustafa Kemal kısa bir süre sonra, -İzinsiz Gazete / Dergi çıkarmak -İzinsiz toplantılar yapmak-İzinsiz Siyasi Etkinlikler’de yer almak suçlarından dolayı göz altına alınsa da daha sonra serbest bırakılmıştır. Buna rağmen, bu oluşumların içinde yer aldığından Osmanlı Devleti tarafından sürgün olarak Şam 5.Ordu’ya atandı. Burası, Mustafa Kemal’in ilk görev yeridir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir