Category: Tarih

0

Anadolu’nun Türkleşme süreci nasıl olmuştur?

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’ya yönelik fetih hareketleri hızlandı. Bunda Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan’ın fethedilen bölgeyi fetheden komutana kılıç hakkı olarak vermesi de etkili oldu. Selçuklu komutanları kısa sürede Anadolu’nun önemli yerlerini ele geçirdi.

0

Anadolu’ya yapılan Türk göçleri

Türkler, tarih boyunca anayurtları Orta Asya’dan çeşitli dönemlerde göç ederek geniş bir coğrafyaya
yayılmış ve göç ettikleri bölgede güçlü devletler kurmuşlardı.

Secured By miniOrange