Ş Harfi ile Başlayan Kelimeler

tarafından
1
Ş Harfi ile Başlayan Kelimeler

Ş Harfi ile Başlayan Kelimeler

Ş Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Şafak kelimesinin sözlük anlamı: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.
Şahit kelimesinin sözlük anlamı: Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren kimse.
Şair kelimesinin sözlük anlamı: Şiir yazan kişiye şair denir.
Şarkı kelimesinin sözlük anlamı: Tonlama değişiklikleri ile çeşitli duygular uyandıran uyumlu ezgili insan sesleri dizisi. Geleneksel Türk müziğinde aşk üzerine söylenen, nakaratlı ve ara nağmesi olan ezgi.
Şaşkın kelimesinin sözlük anlamı: Ne yapacağını bilemez duruma gelmiş olmak.

Ş Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Şefkat kelimesinin sözlük anlamı: Acıyarak ve koruyarak sevme.
Şenlik kelimesinin sözlük anlamı: Belli günlerde yapılan, coşku veren eğlendirici gösterilerin tümü.

Ş Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Şifre kelimesinin sözlük anlamı: Gizli haberleşmeye yarayan işaretlerin tümü, kod.
Şiir kelimesinin sözlük anlamı: Duyguların coşkulu bir dille anlatıldığı dizeler hâlinde yazılan metin türüne şiir denir.
Şikâyet kelimesinin sözlük anlamı: Herhangi bir şeyden memnun olmamak.
Şirket kelimesinin sözlük anlamı: Kuruluş