Marş Nedir?

Müzik Dersi Konuları

Marş Nedir?

Fransızca kökenli marş kelimesinin Türk Dil Kurumunun sözlüğünde yer alan müzik alanı ile ilgili tanımı:
1. Ritmi, yürüyen bir kimsenin veya topluluğun düzenli ritmik adımlarını hatırlatan müzik parçası.
2. Bir topluluğu simgelemek için düzenlenmiş müzik parçası şeklindedir.

“Marş” kelimesi yürüyüş anlamına gelmekle birlikte ritim, ölçü ve tempo bakımından bir grup insan ya da
daha fazla kişinin tempolu, ritmik yürüyüşüne uygun bestelenmiş işlevsel bir müzik parçasıdır. Askerî amaçla
kullanılmak üzere yazılmış marşlar olduğu gibi tören, matem, geçit, hücum, bayram, gençlik, yürüyüş, bayrak, okul, düğün, konser ve opera için yazılmış sözlü ya da sözsüz marş türleri de vardır.

Ulusal Marş nedir?

Bağımsız olan her ülkenin bir ulusal marşı vardır. Ulusal marşlarda vatanın özgürlüğü, yüceliği ve sonsuzluğu
güçlü ifadelerle anlatılır. Ulusal marşların sözleri ve müzikleri, insanlarda heyecan ve coşku yaratarak vatandaşlar arasında bütünlük ve kitle ruhunun oluşmasını sağlar. Ulusal marşlar bu yüzden önem taşır.

İstiklâl Marşı nasıl milli marş olmuştur?

İstiklâl Marşı bizim millî marşımızdır. O aynı zamanda büyük Atatürk’ün önderliğinde kazanılan Kurtuluş
Savaşımız’ın bir destanı ve bağımsızlığımızın sembolüdür.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bu büyük savaşın heyecanını yaşatmak ve millî ruhunu yeni nesillere aktarabilmek amacıyla bir millî marş yazılmasına karar vermiştir. Açılan yarışmada Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı adlı şiiri birinci seçilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda millî marş olarak kabul edilmiştir.

Şiirin bestelenmesi için 1924 yılında açılan yarışmada Ali Rifat Çağatay’ın bestesi birinci olmuştur. Marş
altı yıl kadar bu beste ile söylenmiştir. Ancak Osman Zeki Üngör’ün 9 Eylül 1922’de Türk Süvarileri’nin
İzmir’e girişinde atların çıkardığı nal seslerini hayalinde canlandırarak bestelediği ezgi çok beğeni toplayınca
Atatürk’ünde isteği üzerine 1930 yılından itibaren Millî Marşı’mız yeni ezgisiyle günümüze ulaşmıştır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir