L Harfi ile Başlayan Kelimeler

tarafından
5
L Harfi ile Başlayan Kelimeler

L Harfi ile Başlayan Kelimeler

L Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Laboratuvar kelimesinin sözlük anlamı: Bilimsel ve teknik araştırmalar yapmak için gerekli araç ve gereçlerin bulunduğu yer.

Lebaleb kelimesinin sözlük anlamı: Tıklım tıklım dolu olmak. Ağzına kadar dolu olmak. Silme

Levha kelimesinin sözlük anlamı: Bir yere asılmak için yazılmış olan tabela.

Lider kelimesinin sözlük anlamı: Bir partinin veya bir kuruluşun en üst düzeyde yönetimiyle görevli kimse.

Liste kelimesinin sözlük anlamı: Alt alta yazılmış şeylerin bütünü.