Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedenleri nelerdir?

Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedenleri nelerdir?

Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedenleri nelerdir?

Allah, insanı üstün ve değerli bir varlık olarak yaratmış, onu akıl, irade, düşünme gibi özelliklerle donatmıştır. Kullarına en doğru ve en güzel yolu bildirmek üzere içlerinden peygamberler göndermiş, insanları yalnız ve başıboş bırakmamış, tarih boyunca sürekli yardımda bulunmuştur. Bu durum Allah’ın kullarına ilgi gösterdiğini, onları sevdiğini ve onlara merhametli olduğunu gösterir.

Allah, insanları yarattıktan sonra bir de insanlara rehberlik yapması, Allah’ın emirlerini ve yasaklarını barındıran kutsal kitaplarını insanlara anlatmak için elçiler göndermiştir. İnsanlara gönderilen elçiler yine insanların içinden gönderilmiştir.

Allah’ın gönderdiği peygamberlere inanmayan insanlar bu duruma peygamberlerin insanlardan seçilmesini göstermişlerdir. Onlara göre peygamberlerin meleklerden veya olağanüstü güçlere sahip varlıklardan olması gerekirdi. Halbuki Allah peygamberleri olağanüstü niteliklere sahip varlıklardan veya meleklerden gönderseydi bu onların örnek alınmalarını daha da zorlaştırırdı. Allah, peygamberlerin insanlar içinden seçilmesini doğru bulmuştur. Allah, bu konuda da biz insanları düşünmüş ve kulları için en güzel olanı seçmiştir.

Allah’ın kullarından istediklerini insanlara rahatça ve anlayacakları bir dilde anlatabilmeleri için, Allah’ın emir ve yasaklarını insan olarak kendileri uygulayarak diğer insanlara örnek olmaları için Allah peygamberleri insanlar içinden seçmiştir. Eğer peygamberler insanlar içinden seçilmeseydi melekler ya da cinler peygamber olacaklardı. Bu durumda münafıkların dini reddetmeleri daha kolay olacaktı. İnsanlar emirlerin insanlara değil cinlere verileceğini iddia edebileceklerdi. Peygamberler insan olmasaydı insanların evlenmek, yemek, kızmak ve sevinmek gibi beşeri konularda fikirleri olmayacaktı.

Biz insanlarla daha iyi anlaşıyoruz, hayvanların dilinden anlamıyoruz, cinleri göremiyoruz ve onlarla konuşup anlaşamıyoruz. Aynı şekilde melekleri de göremiyoruz ve onlarla de konuşup anlaşamıyoruz. Görüşüp konuşup anlaşamadığımız ve bizden farklı olan varlıklarla iletişime geçemiyoruz.

İnsan ancak kendisi gibi bir insanı örnek alabilir. Bu nedenle peygamberler insanlara örnek olsunlar diye Allah tarafından seçilmişlerdir. Peygamberler, insanlara önderlik eder, rehberlik yapar ve örnek olurlar. Onlar, erdemli ve onurlu bir hayatın nasıl yaşanacağını bizzat yaşayarak göstermişlerdir. Allah’ın dinini insanlara tanıtmışlar, Allah sevgisini, ahiret sorumluluğunu, doğruluk ve adaleti, birlikte mutlu yaşamayı öğretmişlerdir. Bu bakımdan insanlık tarihi peygamberlere minnet borçludur.

İnsanlar peygamberlerin kendileri gibi bir insan olmalarını anlamakta zorluk çekmiş ve onlara inanmak istememişlerdir. Yüce Allah Kur’an’da onlara şöyle cevap vermiştir:: “Eğer yeryüzünde melekler olsaydı, elbette onlara… peygamber olarak melek gönderirdik” (İsra suresi, ayet 95)

Peygamberler Allah’tan aldığı vahyi, içinde yaşadığı halkın konuştuğu dile ile insanlara anlatmışlardır. Bu durum toplumla aralarındaki iletişim sorununu ortadan kaldırmıştır. Konu ile ilgili olarak Yüce Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: “Kendilerine (doğruları) açıkça anlatılabilmesi için, her peygamberi yalnız kendi halkının diliyle gönderdik” (İbrahim suresi, ayet 4) Eğer Allah başka varlıklar aracılığı ile mesajlarını göndermiş olsaydı insanlar onlarla iletişim kurmakta zorlanabilirlerdi.

Peygamberler insanlarla aynı ortamda doğup büyürler ve mensubu bulunduğu milletin herhangi bir ailesi içinden çıkıp yetişirler. Diğer insanlar gibi yer içer, sevinir ve üzülür, gezer ve çalışırlar. Bu durum Kur’an’da şöyle belirtilmektedir: “Biz onları (peygamberleri) yemek yemeyen ceset(ler) yapmadık. (onlar) ölümsüz de değillerdir.” (Enbiya suresi, ayet 8)

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin en önemli sebebi Allah’ın gönderdiklerini tebliğ etmeden kendileri uygulayarak temsil ediyorlardı. Bu temsiliyet insanlar üzerinde oldukça etkili oluyordu.

Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin nedenlerinden biri de insanın evrenin en üstün ve en değerli varlığı olmasıdır. Çünkü insan akıllı, düşünen ve irade sahibi, bir varlıktır. Bu nedenle evrende insandan daha üstün bir varlık yoktur. Allah değer verdiği insana mesajlarını insanlar arasından seçtiği kişiler aracılığı ile göndermiştir.

Peygamberlerin insanlardan seçilmesi, vahyin insanlar tarafından anlaşılmasında, kabul edilmesinde ve uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır. Çünkü peygamberler içinde yaşadıkları toplumun problemlerini çok iyi bilen insanlardır. Onlar Allah’tan aldığı vahiy doğrultusunda toplumun problemlerine çözüm yolları önermişler ve bu konuda onlara önderlik etmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim’de peygamberlerin insanlar arasından seçilmesi ile ilgili ayetler nelerdir?

“Biz onları (peygamberleri) yeyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.” (Enbiya 8)
“Kendilerine (doğruları) açıkça anlatılabilmesi için, her peygamberi yalnız kendi halkının diliyle gönderdik” (İbrahim suresi, ayet 4)
Kuran-ı Kerim’de peygamberlerin inanlar arasından seçilmesine karşı çıkanlar şu ayetlerle dile getirilmiş ve devamındaki ayette inkar edenlerin içerisinde bulunduğu çelişki ile cevap verilmiştir. Onlar “…Allah, bir insanı mı peygamber olarak gönderdi?” (İsra -94) diyerek itiraz etmiştir. Allah Teâlâ onların bu itirazlarına şu ayetle cevap vermiştir. “(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı, elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.” (İsra -95)

Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedenleri nelerdir

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir