İ Harfi ile Başlayan Kelimeler

İ Harfi ile Başlayan Kelimeler

İ Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

İbadethane kelimesinin sözlük anlamı: İçinde ibadet yapılan yer.

İhtiyaç kelimesinin sözlük anlamı: Eksikliği duyulan şey. Gereksinim, gerekli olma.

İkram kelimesinin sözlük anlamı: 1. Misafirlere sunulan yiyecek, içecek gibi şeylerin bütünü. 2. Bir şeyi armağan olarak verme, sunma.

İl kelimesinin sözlük anlamı: Şehir özelliklerini taşıyan büyük yerleşim yeri.

İlçe kelimesinin sözlük anlamı: İlden sonra gelen yerleşim yeri.

İletişim kelimesinin sözlük anlamı: 1. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi. 2. Duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılması, 3. Haberleşme.

İlgi kelimesinin sözlük anlamı: 1. İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka. 2. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.

İlke kelimesinin sözlük anlamı: Temel düşünce, temel inanç.

İlim kelimesinin sözlük anlamı: Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

İnkârcı kelimesinin sözlük anlamı: İnkârcı ne demektir? İnkarcı kelimesinin anlamı nedir? İnkarcı: Peygamberi ve onun Allah’tan getirdiği buyrukları kabul etmeyen kişi.

İnşaat kelimesinin sözlük anlamı: Yapımı süren bina.

İsraf kelimesinin sözlük anlamı: Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık, tutumsuzluk.

İstiklâl kelimesinin sözlük anlamı: Bağımsızlık.

İş birliği kelimesinin sözlük anlamı: Bir işin çeşitli kişilerce yapılması.

İtiraz birliği kelimesinin sözlük anlamı: Bir düşünce veya kararı benimsemeyerek karşı çıkma.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.