İ Harfi ile Başlayan Kelimeler

onlineilkokul boya kalem renkler

İ Harfi ile Başlayan Kelimeler

İ Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

ibadet kelimesinin sözlük anlamı: Bir dinin buyruklarını yerine getirme.

İbadethane kelimesinin sözlük anlamı: İçinde ibadet yapılan yer.

İbik kelimesinin sözlük anlamı: Horoz, hindi ve benzerinin tepesinde bulunan kırmızı deri uzantısı.

Horoz

İbret kelimesinin sözlük anlamı: Bir olaydan çıkarılan göz açıcı, uyarıcı ders.

İ Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

İcat kelimesinin sözlük anlamı: İlk kez yeni bir araç, yöntem bulma.

İ Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

İçerik kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyin içinde bulunanların bütünü.

İ Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

İhbar kelimesinin sözlük anlamı: Bildirme, bildirim, haber verme.

İhlal kelimesinin sözlük anlamı: Bozma, sakatlama, halel getirme.

İhlas kelimesinin sözlük anlamı: 1. Riyâsız ve yapmacıksız inanış, çok samimi bağlılık, katışıksız tam doğruluk. 2. Kulun bütün amel, ibadet ve davranışlarının şirk ve riyâdan uzak olarak sâdece Allah için olması.

İhmal kelimesinin sözlük anlamı: Gereken ilgiyi göstermeme.

İhtiyaç kelimesinin sözlük anlamı: Eksikliği duyulan şey. Gereksinim, gerekli olma.

İ Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

İkram kelimesinin sözlük anlamı: 1. Misafirlere sunulan yiyecek, içecek gibi şeylerin bütünü. 2. Bir şeyi armağan olarak verme, sunma.

İklim kelimesinin sözlük anlamı: Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına dayanan durumu.

İ Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

İl kelimesinin sözlük anlamı: Şehir özelliklerini taşıyan büyük yerleşim yeri.

İlahi kelimesinin sözlük anlamı: Allah’la ilgili, Allah’a ait, Allah’a has, Allah’tan gelen.

İlçe kelimesinin sözlük anlamı: İlden sonra gelen yerleşim yeri.

İlelebet kelimesinin sözlük anlamı: Sonsuza değin, sonsuzluğa kadar.

İletişim kelimesinin sözlük anlamı: 1. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi. 2. Duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılması, 3. Haberleşme.

İlgi kelimesinin sözlük anlamı: 1. İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka. 2. Dikkati öncelikle belirli bir şey üzerinde toplama eğilimi.

İlke kelimesinin sözlük anlamı: Temel düşünce, temel inanç.

İlim kelimesinin sözlük anlamı: Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.

İ Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

İnat kelimesinin sözlük anlamı: Bir konuda direnme, ısrar etme.

İnkârcı kelimesinin sözlük anlamı: İnkârcı ne demektir? İnkarcı kelimesinin anlamı nedir? İnkarcı: Peygamberi ve onun Allah’tan getirdiği buyrukları kabul etmeyen kişi.

İnşa kelimesinin sözlük anlamı: Yapı kurma, yapı yapma, kurma.

İnşaat kelimesinin sözlük anlamı: Yapımı süren bina.

İnşallah kelimesinin sözlük anlamı: “Allah (c.c.) izin verirse, Allah (c.c.) isterse, Allah (c.c.) nasip ederse, Allah (c.c.) dilerse, kısmet olursa” anlamlarında bir dua ifadesi.

İrade kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

İ Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

İsraf kelimesinin sözlük anlamı: Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık, tutumsuzluk. Saçıp savurma, harcamalarda orta yoldan sapma, ölçüyü aşma ve aşırılık yapmak suretiyle sahip olduğu nimetleri gereksiz yere tüketme.

İstiklâl kelimesinin sözlük anlamı: Bağımsızlık. Bağımsız olma durumu.

İstop kelimesinin sözlük anlamı: Ebenin topu havaya atması, diğerlerinin kaçışması ve ebe tarafından diğer oyuncuların topla vurulması biçiminde oynanan bir oyun.

İ Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

İş bölümü kelimesinin sözlük anlamı: Bir işi, iki veya daha çok kişi arasında paylaştırma.

İş birliği kelimesinin sözlük anlamı: Bir işin çeşitli kişilerce yapılması. Çalışma ortaklığı.

İşgal kelimesinin sözlük anlamı: Bir yeri ele geçirme.

İşlem akışı kelimesinin sözlük anlamı: Bir amaca ulaşmak için atacağımız adımları sırayla yazma işine denir. Olay sırası olarak da tanımlanabilir.

İ Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

İtiraf kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimsenin başkalarına söylemek istemediği bir gerçeği veya suçu artık saklamaktan vazgeçip açıklaması, bu yolda gerçeği gizlemeden yapılan açıklama.

İtiraz birliği kelimesinin sözlük anlamı: Bir düşünce veya kararı benimsemeyerek karşı çıkma.

İ Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

İvedi kelimesinin sözlük anlamı: Bir işte veya karar almada aceleci olmak

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir