F Harfi ile Başlayan Kelimeler

Online ilkokul ağaç fidan

F Harfi ile Başlayan Kelimeler

F Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Faaliyet kelimesinin sözlük anlamı: Çalışma, etkinlik.

Fabrika kelimesinin sözlük anlamı: İşlenmemiş maddelerin makine, araç vb. ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu.

Faktör kelimesinin sözlük anlamı: Birlikte veya ayrı ayrı etkisini gösteren ve belli bir sonuca götüren güçlerden, şartlardan, ögelerden her biri.

Far kelimesinin sözlük anlamı: Taşıtların önünde ve arkasında bulunan, uzağı aydınlatmaya yarayan ışık.

Fare kelimesinin sözlük anlamı: Düz bir yüzey üzerinde kullanılan ve ekranda görünen imlecin hareketini sağlayan elektronik araçtır.

Farklılık kelimesinin sözlük anlamı: Farklı olma durumu, başkalık.

Fatura kelimesinin sözlük anlamı: Satılan bir malın cinsini, miktarını ve fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği belge.

Fayda kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyden elde edilen iyi sonuç.

Fazilet kelimesinin sözlük anlamı: Olgunluk, erdemlilik, üstünlük, değer, kıymet.

F Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Feda kelimesinin sözlük anlamı: Bir amaç için sahip olduklarından vazgeçmek.

Fedakârlık kelimesinin sözlük anlamı: Bir amaç veya kişi için kendi yararlarından vazgeçme.

Feribot kelimesinin sözlük anlamı: Arabalı vapur

Fesat kelimesinin sözlük anlamı: Toplumda yerleşmiş olan doğru inanç, düşünce ve düzenin bozularak yalan, yanlış ve olumsuz propagandayla hak ve adaletin ortadan kaldırılması, toplumda kargaşanın hâkim olması.

F Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Fıçı kelimesinin sözlük anlamı: Yuvarlak, karnı şişkin, altı üstü düz şekilde ve tahtadan yapılmış kap.

Fırtına kelimesinin sözlük anlamı: Yağmur ve kasırga getiren çok güçlü rüzgâr.

F Harfi ile Başlayan Kelimelerin sözlük anlamı

Fidan kelimesinin sözlük anlamı: 1- Yeni yetişen ağaç veya ağaççık. 2- Başka bir yere dikilmek için bulunduğu yerden çıkarılan genç ağaç.

Fide kelimesinin sözlük anlamı: Tohumdan yetiştirilip başka bir yerlere dikilmek için hazırlanan sebze veya çiçek.

Fihrist kelimesinin sözlük anlamı: Bir kitabın başına veya sonuna konan ve o kitapta bulunan konu ve maddeleri alfabe sırasına göre gösteren cetvel, içindekiler.

Fikir kelimesinin sözlük anlamı: Düşünce.

Filiz kelimesinin sözlük anlamı: Tohumdan yetiştirilen körpe ve küçük bitki.

Filizlenme kelimesinin sözlük anlamı: Bitkinin gelişmeye, uç vermeye ve büyümeye başlaması.

Fitne kelimesinin sözlük anlamı: Bozgunculuk, karışıklık ve kargaşa çıkarmak.

Fiyat kelimesinin sözlük anlamı: Alım veya satımda bir şeyin para karşılığındaki değeri.

Flüt kelimesinin sözlük anlamı: Üflemeli çalgı.

Fosil kelimesinin sözlük anlamı: Milyonlarca yıl öncesine ait canlıların taşlaşmış kalıntılardır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir