Cümlelerdeki sözcükleri gibi hecelere ayırabilir misin?

tarafından
3
Cümlelerdeki sözcükleri gibi hecelere ayırabilir misin?

Kocaman bir uzay gemisi gelmiş.
Ko-ca-man bir u-zay ge-mi-si gel-miş

Neler olacağını izlemeye başlamış.
Ne-ler o-la-bi-le-ce-ği-ni iz-le-me-ye baş-la-mış

Minik gezegen çok mutlu olmuş.
………………………………………………………………………………..

Çiçeği topraklarında saklamış.
………………………………………………………………………………….