Sınıf içi etkinlikler uygulanırken nasıl hareket edilmelidir?

Sınıfta ve okulda yapılan etkinliklere katılmanın faydaları nelerdir?

Sınıf içi etkinlikler uygulanırken nasıl hareket edilmelidir?

• Dersi öğrenmeye elverişli ve destekleyici bir ortam oluşturulmalı, öğrenci özerkliği ve girişimleri desteklenmelidir.

• Öğrencilerin öne sürdükleri fikirler önemsenmelidir.

• Öğrencilerin motivasyon, ilgi, beceri ve öğrenme tarzları gibi bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır.

• Öğrencilerin, ileri sürülen alternatif düşünceler üzerinde düşünmeleri, bu düşünceleri tartışmaları ve değerlendirmeleri teşvik edilmelidir.

• Öğrencilere yeni kavramları farklı durumlarda kullanma fırsatları verilmelidir.

• Öğrenme, toplumsal deneyimler sağlayacak şekilde organize edilmelidir.

• Bir öğrenme görevi oluştururken gerçek yaşamda karşılaşılan düzeyde karmaşık olmasına dikkat edilmelidir.

• Bir öğrenme görevi oluştururken “belirlemek, karşılaştırmak, sınıflamak, çözümlemek, oluşturmak” gibi üst
düzey bilişsel etkinlikleri gerektiren görevlere ağırlık verilmelidir.

• Öğrencilere açık uçlu, düşünmeye sevk eden, anlamlı ve derinliği olan sorular sorulmalıdır. Öğrenciler,
kendi arkadaşlarına sorular sormaya yönlendirilmelidir.

• Öğrencilerin yaptıkları hataları anlamaları için geri bildirim kullanılmalıdır.

• Öğrencilerin kendilerini değerlendirmeleri özendirilmelidir.

• Değişen sosyal ve çevresel ihtiyaçları karşılamaya önem verilmelidir.

• Sınıf içerisinde meydana gelebilecek olaylar dikkate alınmalıdır.

• Öğrencilerin konuyla ilgili sorulara verdiği cevaplar doğru veya yanlış diye eleştirilmemeli, dinleme kurallarına uymaları istenmeli ve yaratıcı düşünce becerilerinin geliştirilmesine özen gösterilmelidir.

Dersin üzerine kurulu olduğu kavramların öğrenci tarafından doğru bir şekilde öğrenilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Konuların işlenişi sırasında bu kavramlar öğrencilere kavratılmalıdır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir