Category: Etkinlikler

0

Körebe oyunu

Tüm Dünyada popüler olan körebe oyunu günümüzde hala oynanmaya devam eden geleneksel oyunlarımızdandır.

0

Yakan top oyunu

Son derece eğlenceli bir oyun olan yakan top oyunu, en az üç kişiyle oynanır. Yakan top oyununun eşli olarak oynanabilmesi için en az 4 kişi olması gerekir.

0

Cümlelerdeki sözcükleri gibi hecelere ayırabilir misin?

Kocaman bir uzay gemisi gelmiş.Ko-ca-man bir u-zay ge-mi-si gel-miş Neler olacağını izlemeye başlamış.Ne-ler o-la-bi-le-ce-ği-ni iz-le-me-ye baş-la-mış Minik gezegen çok mutlu olmuş.……………………………………………………………………………….. Çiçeği topraklarında saklamış.………………………………………………………………………………….

Secured By miniOrange