Bir zamanlar gökyüzünün uzak bir köşesinde

Astronot uzay

MİNİK GEZEGEN VE KÜÇÜK ASTRONOT

Bir zamanlar gökyüzünün uzak bir köşesinde minik bir gezegen varmış. Bu gezegen o kadar küçükmüş ki, diğer gezegenler ona minik gezegen derlermiş. (…)

Günlerden bir gün en başta duran gezegenden bir haber gelmiş: Dünya’dan bir uzay gemisi hareket etti. Bütün gezegenler bu habere çok sevinmiş. Minik gezegen ise “Ben zaten çok küçüğüm. Beni görmezler bile.” demiş ve üzülmüş. Biraz sonra kocaman bir uzay gemisi gelmiş. Minik gezegen,
gözlerini kocaman açmış. Neler olacağını izlemeye başlamış.

Biraz sonra uzay gemisinden bir astronot çıkmış. Astronotun kafasında camdan kocaman bir şapka varmış. Ardından uzay gemisinden küçük bir astronot daha çıkmış. Minik gezegen, bu küçük astronotu çok sevmiş.

Biraz sonra küçük astronot, minik gezegenin yanına gelmiş ve onun topraklarına ayak basmış. Minik gezegen çok mutlu olmuş. Çünkü çok küçük olduğu için daha önce hiç kimse onun topraklarına ayak basmamış. Küçük astronot cebinden bir çiçek çıkarmış. Çiçeği, minik gezegenin üstüne dikmiş. Minik gezegen de ona taş ve topraklarından vermiş. Küçük astronot gitmek için uzay gemisine yönelince minik gezegen ona el sallamış. Çiçeği topraklarında saklamış ve arkadaşı küçük astronotu hiç unutmamış.

Şebnem Güler KARACAN

Okuma metnini anlama etkinlikleri

Aşağıda verilen sözcükleri cümlelerdeki uygun boşluklara yazalım.

gezegen – uzay gemisi – taş ve topraklarından – astronot – çiçek

Diğer gezegenler ona minik ………………………………….. derlermiş.
Dünya’dan bir ……………………………………… hareket etti.
Biraz sonra uzay gemisinden bir …………………………… çıkmış.
Küçük astronot cebinden bir …………………………………… çıkarmış.
Minik gezegen de ona ……………………………………………… vermiş.

  • Dünya’dan bir uzay gemisi geleceğini duyunca minik gezegen ne söylemiş?
  • Astronot, minik gezegenin topraklarına çiçek dikince minik gezegen ne yapmış?
  • Minik gezegen, küçük astronotu niçin çok sevmiş?

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir