Y Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Yaşlı, ihtiyar, yalnız

Y Harfi ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Y ile Başlayan Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler Nelerdir?

yaban  kelimesinin eş anlamlısı:  vahşi

yabancı  kelimesinin eş anlamlısı:  ecnebi

yabansı  kelimesinin eş anlamlısı: garib, acayip

yadsımak kelimesinin eş anlamlısı: inkâr etmek

yağı kelimesinin eş anlamlısı: düşman

yağız kelimesinin eş anlamlısı:  esmer

yağlık kelimesinin eş anlamlısı:  çevre, büyük mendil

yağma kelimesinin eş anlamlısı: talan

yağmur kelimesinin eş anlamlısı: rahmet

yağmurkuşağı kelimesinin eş anlamlısı: gökkuşağı

yahşi  kelimesinin eş anlamlısı:  iyi, güzel

yahudi  kelimesinin eş anlamlısı:  Musevi

yahut  kelimesinin eş anlamlısı:  ya da

yaka  kelimesinin eş anlamlısı:  1. giysilerin boyun kısmı. 2. kıyı, sahil

yakarış kelimesinin eş anlamlısı:  dua, niyaz

yakarmak  kelimesinin eş anlamlısı: 1. yalvarmak. 2.niyaz. 3. tazarru

yakın kelimesinin eş anlamlısı: 1. beri. 2. yakın taraf. 3. aralarında az mesafe olan

yakınma kelimesinin eş anlamlısı:  şikâyet,

yakışık kelimesinin eş anlamlısı: uygunluk, yaraşma

yakışıklı kelimesinin eş anlamlısı: güzel

yakışıksız kelimesinin eş anlamlısı: münasebetsiz

yakinen kelimesinin eş anlamlısı: 1. iyice. 2. sağlam olarak

yaklaşık kelimesinin eş anlamlısı: takribi, aşağı yukarı

yalabık kelimesinin eş anlamlısı: 1. parlak. 2. parıltı

yalan kelimesinin eş anlamlısı: palavra, uydurma

yalancı dolma kelimesinin eş anlamlısı: zeytinyağlı dolma

yalandan  kelimesinin eş anlamlısı:  düzmece, üstünkörü

yalanlamak  kelimesinin eş anlamlısı:  tekzip etmek,

yalap yalap  kelimesinin eş anlamlısı:  parıl parıl,

yalaz  kelimesinin eş anlamlısı:  alev.

yalçın  kelimesinin eş anlamlısı:  düz, çıplak, sarp.

yaldızlı  kelimesinin eş anlamlısı:  aldatıcı.

yalın  kelimesinin eş anlamlısı:  sade, çıplak, gösterişsiz.

yallah  kelimesinin eş anlamlısı:  haydi, yürü, git.

yalnız  kelimesinin eş anlamlısı:  ancak, sadece.

Yalvaç  kelimesinin eş anlamlısı:  Resul, Peygamber,

yamaç  kelimesinin eş anlamlısı:  1. yan. 2. bayır,

yamukluk  kelimesinin eş anlamlısı:  eğiklik,

yan  kelimesinin eş anlamlısı:  yön, taraf,

yanardağ  kelimesinin eş anlamlısı:  volkan,

yandan  kelimesinin eş anlamlısı:  profilden,

yandaş  kelimesinin eş anlamlısı:  taraftar,

yandaşlık  kelimesinin eş anlamlısı:  taraftarlık,

yanık  kelimesinin eş anlamlısı:  dokunaklı,

yanılgı  kelimesinin eş anlamlısı:  hata.

yanılmak  kelimesinin eş anlamlısı:  hata etmek, kusur etmek,

yanıt  kelimesinin eş anlamlısı:  cevap,

yanıt olarak  kelimesinin eş anlamlısı:  cevaben,

yankı  kelimesinin eş anlamlısı:  akis, aksiseda,

yanlış  kelimesinin eş anlamlısı:  hata.

yansımak  kelimesinin eş anlamlısı:  aksetmek,

yansız  kelimesinin eş anlamlısı:  tarafsız, bitaraf,

yapayalnız  kelimesinin eş anlamlısı:  tek başına.

yapı  kelimesinin eş anlamlısı:  1. bina, inşaat. 2. bünye,

yapım  kelimesinin eş anlamlısı:  1. inşaat. 2. imal.

yapımcı  kelimesinin eş anlamlısı:  prodüktör,

yapıt  kelimesinin eş anlamlısı:  eser

yapmacık  kelimesinin eş anlamlısı:  sahte, düzme,

yar  kelimesinin eş anlamlısı:  uçurum

yâr  kelimesinin eş anlamlısı:  sevgili, dost

Yaradan  kelimesinin eş anlamlısı:  Tanrı

yaradılış kelimesinin eş anlamlısı:  mizaç, fıtrat

yaradılıştan kelimesinin eş anlamlısı:  doğuştan

yarar kelimesinin eş anlamlısı:  çıkar, fayda, menfaat

yararlı kelimesinin eş anlamlısı: faydalı

yaraşmak kelimesinin eş anlamlısı:  yakışmak

yaratık kelimesinin eş anlamlısı:  mahluk, canlı

yardımcı kelimesinin eş anlamlısı:  asistan, muavin

yardımsever kelimesinin eş anlamlısı:  hayırsever,

yâren kelimesinin eş anlamlısı:  arkadaş,

yargı  kelimesinin eş anlamlısı:  hüküm, karar,

yargıç  kelimesinin eş anlamlısı:  hakim,

yarım yamalak  kelimesinin eş anlamlısı:  gelişigüzel,

yarış kelimesinin eş anlamlısı:  1. müsabaka. 2. rekabet.

yas kelimesinin eş anlamlısı:  matem, üzüntü,

yasa kelimesinin eş anlamlısı:  kanun, kural,

yasal kelimesinin eş anlamlısı:  kanuni,

yasallaşmak kelimesinin eş anlamlısı:  kanunlaşmak,

yaslamak  kelimesinin eş anlamlısı:  dayamak,

yaslanmak  kelimesinin eş anlamlısı:  dayanmak,

yaş  kelimesinin eş anlamlısı:  rutubetli, ıslak,

yaşam  kelimesinin eş anlamlısı:  hayat, ömür.

yaşam boyu  kelimesinin eş anlamlısı:  müebbet,

yaşıt kelimesinin eş anlamlısı:  akran,

yaşlı kelimesinin eş anlamlısı:  ihtiyar, kart.

yaşlık  kelimesinin eş anlamlısı:  ıslaklık,

yatır kelimesinin eş anlamlısı:  evliya.

yatırım kelimesinin eş anlamlısı:  mevduat, plasman.

yatışmak kelimesinin eş anlamlısı:  dinmek,

yatıştırmak kelimesinin eş anlamlısı:  bastırmak, teskin etmek,

yavan kelimesinin eş anlamlısı:  1. katıksız. 2. yağsız,

yavaş kelimesinin eş anlamlısı:  usul, hafif, ağır, slow, alçak, vb.

yavaşça kelimesinin eş anlamlısı:  usulca

yavuklu kelimesinin eş anlamlısı:  sözlü, nişanlı

yavuz kelimesinin eş anlamlısı:  sert, yaman

yayan  kelimesinin eş anlamlısı:  yürüyerek

yayın kelimesinin eş anlamlısı:  neşriyat

yaylak kelimesinin eş anlamlısı:  otlak

yaymak kelimesinin eş anlamlısı: 1. sermek. 2. duyurmak. 3. otlatmak

yazar kelimesinin eş anlamlısı: muharrir

yazgı  kelimesinin eş anlamlısı: kader

yazık  kelimesinin eş anlamlısı: günah

yazılma  kelimesinin eş anlamlısı:  kayıt,

yazılmak kelimesinin eş anlamlısı: kaydolmak,

yazım kelimesinin eş anlamlısı: imlâ.

yazın kelimesinin eş anlamlısı: edebiyat,

yazışma kelimesinin eş anlamlısı: haberleşme, muhabere,

yazıt kelimesinin eş anlamlısı: kitabe,

yazlık kelimesinin eş anlamlısı: sayfiye,

yazma kelimesinin eş anlamlısı: kompozisyon,

yazman kelimesinin eş anlamlısı: kâtip, sekreter,

yegâne kelimesinin eş anlamlısı: biricik, tek.

yeğleme kelimesinin eş anlamlısı: tercih,

yeis kelimesinin eş anlamlısı: umutsuzluk,

yek kelimesinin eş anlamlısı: bir.

yeknesak kelimesinin eş anlamlısı: tekdüze,

yekten kelimesinin eş anlamlısı: 1. birden. 2. durup dururken,

yekûn kelimesinin eş anlamlısı: toplam,

yel kelimesinin eş anlamlısı: rüzgâr,

yemin kelimesinin eş anlamlısı: ant.

yemiş kelimesinin eş anlamlısı: 1. meyve. 2. incir,

yenen kelimesinin eş anlamlısı: galip,

yengi kelimesinin eş anlamlısı: galibiyet, zafer,

yeni kelimesinin eş anlamlısı: taze, körpe, turfanda, gıcır gıcır, çiçeği burnunda.

yeniden kelimesinin eş anlamlısı: tekrar,

yenik kelimesinin eş anlamlısı: mağlup, yenileşme kelimesinin eş anlamlısı: modernleşme,

yenilgi kelimesinin eş anlamlısı: mağlûbiyet,

yenme kelimesinin eş anlamlısı: galibiyet,

yer kelimesinin eş anlamlısı: mahal, mekân,

yerel kelimesinin eş anlamlısı: mahalli, yergi kelimesinin eş anlamlısı: hiciv,

yerleşim kelimesinin eş anlamlısı: iskân,

yerleştirme kelimesinin eş anlamlısı: iskân etme,

yerme kelimesinin eş anlamlısı: hiciv, kınama,

yersiz kelimesinin eş anlamlısı: gereksiz, boşuna,

yeryüzü kelimesinin eş anlamlısı: arz.

yetenek kelimesinin eş anlamlısı: kabiliyet, beceri

yeterli kelimesinin eş anlamlısı: 1. kâfi. 2. ehliyetli,

yeterlik kelimesinin eş anlamlısı: ehliyet,

yeti kelimesinin eş anlamlısı: güç, meleke.

yetişim kelimesinin eş anlamlısı: formasyon,

yetiştirme kelimesinin eş anlamlısı: terbiye,

yetki kelimesinin eş anlamlısı: salâhiyet, hak.

yevmiye kelimesinin eş anlamlısı: gündelik,

yığışma kelimesinin eş anlamlısı: izdiham,

yığın kelimesinin eş anlamlısı: kütle, küme, kitle,

yıkık kelimesinin eş anlamlısı: harap,

yıkıntı kelimesinin eş anlamlısı: enkaz,

yıl kelimesinin eş anlamlısı: sene.

yıldırımlık kelimesinin eş anlamlısı: paratoner,

yılgı kelimesinin eş anlamlısı: korku,

yıllık kelimesinin eş anlamlısı: senelik.

yıpranmak kelimesinin eş anlamlısı: eskimek, aşınmak.

yiğit kelimesinin eş anlamlısı: yürekli, cesaretli, delikanlı,

yinelemek kelimesinin eş anlamlısı: tekrarlamak,

yitik kelimesinin eş anlamlısı: kayıp, zayi.

yiyecek kelimesinin eş anlamlısı: azık, gıda.

yoğun kelimesinin eş anlamlısı: 1. kesif. 2. sıkışık, kalabalık. 3. dolu.

yoklama kelimesinin eş anlamlısı: 1. kontrol. 2. araştırma. 3. sınav,

yokluk kelimesinin eş anlamlısı: fakirlik, kıtlık, açlık,

yoksul  kelimesinin eş anlamlısı:  fakir,

yoksulluk kelimesinin eş anlamlısı: fakirlik,

yoksun kelimesinin eş anlamlısı: mahrum, muhtaç,

yokuş kelimesinin eş anlamlısı: rampa.

yol kelimesinin eş anlamlısı: 1. uzaklık. 2. çare. 3. sistem. 4. yolculuk,

yolculuk kelimesinin eş anlamlısı: gezi, seyahat,

yoldaş kelimesinin eş anlamlısı: arkadaş,

yollamak kelimesinin eş anlamlısı: göndermek,

yolsuzluk kelimesinin eş anlamlısı: suiistimal, usulsüzlük, gayrimeşruluk.

yoluyla kelimesinin eş anlamlısı: 1. yolundan giderek. 2. vasıtasıyla. 3. aracılığıyla. 4. yöntemiyle,

yom kelimesinin eş anlamlısı: uğur.

yordam kelimesinin eş anlamlısı: 1. çeviklik. 2. çalım. 3. meleke,

yorgun kelimesinin eş anlamlısı: halsiz,

yorum kelimesinin eş anlamlısı: tefsir.

yoz kelimesinin eş anlamlısı: 1. işlenmemiş. 2. dejenere. 3. kaba, bayağı,

yön kelimesinin eş anlamlısı: cihet, istikamet, tar.

yönerge kelimesinin eş anlamlısı: talimat,

yönetim kelimesinin eş anlamlısı: idare, çekip çevirme.

yönetme kelimesinin eş anlamlısı: idare,

yöntem kelimesinin eş anlamlısı: metot, usul, tarz.

yöre kelimesinin eş anlamlısı: civar, çevre, mahal,

yöresel kelimesinin eş anlamlısı: mahalli,

yurt kelimesinin eş anlamlısı: vatan,

yurttaş kelimesinin eş anlamlısı: vatandaş.

yüce kelimesinin eş anlamlısı: yüksek, ulu.

yüceltilmiş kelimesinin eş anlamlısı: yüce, sayın, muhterem.

yük kelimesinin eş anlamlısı: bagaj, kargo, hamule, külfet, ağırlık,

yükseklik kelimesinin eş anlamlısı: irtifa,

yükselti kelimesinin eş anlamlısı: rakım,

yükümlü kelimesinin eş anlamlısı: mükellef.

yürek  kelimesinin eş anlamlısı:  1. kalp. 2. cesaret

yürekli kelimesinin eş anlamlısı: cesaretli, cesur,

yüreksiz kelimesinin eş anlamlısı: cesaretsiz, korkak,

yüz kelimesinin eş anlamlısı: çehre, sima, surat,

yüzey kelimesinin eş anlamlısı: satıh.

yüzsüz kelimesinin eş anlamlısı: utanmaz, sıkılmaz,

yüzünden kelimesinin eş anlamlısı: nedeniyle,

yüzyıl kelimesinin eş anlamlısı: asır

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir