Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 3

öğretmen bayan ders

Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 3

Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 3

1.“Akran öğretimi” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
2. “Akran öğretimi”nin temeli aşağıdaki tekniklerden hangisine dayanır?
3. Akran öğretimi basamak basamak ilerleyen bir döngü içerisinde gerçekleşir. Buna göre ilk basamak aşağıdakilerden hangisidir?
4.Kavram haritası hazırlanırken dikkat edilecek hususlar arasında; I. Tek bir akış diyagramı hazırlanmalıdır. II. Kavram haritalarında özel isim kullanılmalıdır. III. Her kavram bir defa kullanılmalıdır. IV. Belli grup kavramların renklendirilmesi ayırt edicilik sağlanmalıdır. hangileri sayılabilir?
5.Akran öğretiminin sınırlılığı aşağıdakilerden hangisidir?
6. Zihin haritaları aşağıdakilerden hangisi tarafından geliştirilmiştir?
7.Aşağıdakilerden hangisi “kavram geliştirme” sürecinde öne çıkan yaklaşımlardan biri değildir?
8. Bir kavram diğer kavramların anlaşılmasına yardımcı oluyorsa o kavram için aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılabilir?
9.Millî Eğitim Bakanlığı, 2005 eğitim programını geliştirdikten ve seçilen okullarda pilot uygulamasını yaptıktan sonra; öğrencilerin, öğretmenlerin, yöneticilerin ve ailelerin programla ilgili değerlendirmelerini almıştır. Bu durum hangi program değerlendirme yaklaşımına örnek verilebilir?
10. Program değerlendirmenin tarihsel gelişimine bakıldığında ilk değerlendirme çalışmalarının hangi amaçla yapıldığı söylenebilir?
11.Program geliştirilmesine kaynaklık eden en temel ve en kritik aşama hangisidir?
12. Kavram öğretiminde en iyi şekilde temsil edilen örnekler kullanılmalıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen cümle ile çelişir?
13.Okul dışı öğrenme ortamını aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde ifade eder?
14.Akran öğretimi yönteminin uygulanmasındaki en önemli aşamalardan biri kavram sorusudur. Kavram sorusunun özellikleri arasında hangisi sayılamaz?
15.Okul dışı öğrenme ortamları aşağıdaki eğitim- öğretim yöntemlerinden hangisine daha çok uygundur?
16. Sınıf Öğretmeni Zeki Yıldız, 4-A sınıfında akran öğretimi yöntemi uygularken en kolay ve en kısa sürede öğrencilerin yanıtlarını alıp değerlendirme yapılabilecek yöntem kullanmıştır. Bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
17. Akran öğretiminde cevabın verilmesi, yeni bir soru yöneltilmesi veya konuya geçilmesi için başarı kriteri aşağıdakilerden hangisidir?
18.Okul dışı öğrenme ortamlarında yapılan etkinliklerin öğrencilerin; I. Bilişsel II. Duyuşsal III. Psikomotor yönlerinden hangilerinin gelişimine katkı sağladığı söylenebilir?
19. Formal ve informal öğrenmenin bazı özelliklerini gösteren tabloya aşağıda yer verilmiştir. Buna göre tablonun hangi satırında yanlışlık yapılmıştır?
20. Okul dışı öğrenme etkinlikleri hazırlarken; I. İçerik II. Yöntem III. Ortam IV. Maliyet hangilerinin ilişkisine dikkat etmek gereklidir?
Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 3
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

CEVAP ANAHTARI

1. A
2. D
3. C
4. E
5. B
6. D
7. E
8. B
9. A
10.C
11.A
12.E
13.A
14.B
15.D
16.B
17.D
18.E
19.D
20.C

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.