Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 2

öğretmen bayan ders

Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 2

Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 2

1.Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının uzun vadeli hedefi aşağıdakilerden hangisidir?
2.Öğretim sürecinin “girdi”si aşağıdakilerden hangisidir?
3. Farklılaştırılmış öğretimde öğretim öncesinde, öğretim sürecinde ve öğretim sonrasında olmak üzere üç farklı değerlendirme tekniği vardır. Aşağıdaki hangisi “öğretim sonrasında” kullanılan tekniklerden biri değildir?
4.Farklılaştırılmış öğretim modelinde öğrencilerin; I. Hazırbulunuşluk II. İlgi düzeyi III. Sosyal çevre IV. Öğrenme profili özelliklerinden hangilerinin farklılaştırılması hedeflenir?
5.Bloom taksonominin ilk ve son aşamalarını oluşturan üst düzey beceriler hangileridir?
6. Portfolyo sürecindeki çalışmalar şöyledir: I. Öğrenciler, öğrenmelerini ve hedeflerini arkadaşlarına açıklar. II. Öğrenciler kurallara göre ürünlerden parça seçer. III. Öğrencilerin oluşturduğu ürünler toplanır. IV. Öğrenciler bu ürünü neden seçtiğini açıklar. Bu çalışmaların sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
7.Aşağıdakilerden hangisi “Neden farklılaştırılmış öğretim?” sorusuna verilecek bir yanıt olamaz?
8. Bloom taksonomisine göre üst düzey kaç düşünme becerisi vardır?
9.Farklılaştırılmış öğretim yaklaşımının temel ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi sayılamaz?
10. Öğretmenin, okulun, toplumun norm ve değerlerini içeren program türü aşağıdakilerden hangisidir?
11.Farklılaştırılmış öğretimin en az kaç temel ilkesi vardır?
12. • Belli bir düzeni ve kapsamı vardır. • Yasa ve anayasa temel alınarak hazırlandığı için hukukî bir nitelik taşır. • Ders planı hazırlama konusunda öğretmene temel oluştur. Bilgi verilen program türü hangisidir?
13.Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 10 kişiden 9’u hangisine bağlı kirlilik nedeniyle hayatını kaybetmektedir?
14.Türkiye’de ilk Sıfır Atık uygulaması; I. Cumhurbaşkanlığı II. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı III. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı IV. Tarım ve Orman Bakanlığı hangileri tarafından başlatılmıştır?
15.Sıfır atıkta en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?
16.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre dünya toprağının üst kaç santimetresi tüm atmosferden neredeyse iki kat daha fazla karbon içermektedir?
17.Türkiye’de israfı azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla “Sıfır Atık” atık politikası kaç yılından itibaren yürütülmektedir?
18.Program geliştirmenin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
19. Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının temel ögelerinden biri değildir?
20. Eğitim programı geliştirme döngüsel bir sürece sahiptir. Bu durum; I. Dinamiklik II. Çeşitlilik III. Süreklilik IV. Kaçınılmazlık hangilerinin bir sonucudur?
Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 2
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

CEVAP ANAHTARI

1. A
2. B
3. D
4. E
5. C
6. D
7. B
8. D
9. C
10. A
11. C
12. B
13. A
14. B
15. D
16. E
17. D
18. C
19. E
20. E

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.