Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 4

insan öğretmen okul sınıf ders

Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 4

Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 4

1.“Öğrenmenin en önemli ve itici gücü” aşağıdakilerden hangisidir?
2. Öğrenme sürecinin etkili ve verimli olabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
3. Öğrenim sürecinde geri bildirimler büyük önem taşımaktadır. Buna göre etkili bir geri bildirimin özellikleri arasında hangisi yoktur?
4.Bir davranışın içgüdü sayılabilmesi için; I. Sonradan kazanılmalıdır. II. Bir türün belli üyelerinde bulunmalıdır. III. Başka türlerde aynı biçimde bulunmalıdır. IV. Karmaşık bir davranış örüntüsü olmalıdır. özelliklerinden hangilerine sahip olması gereklidir?
5. • Kahoot • Socrative • Actively Verilenler etkili geri bildirim sürecinde hangi uygulamalara örnek verilebilir?
6. Yapılan bilimsel araştırmalar, annelik içgüdüsel davranışının, salgılanan hangi hormonla ortaya çıktığını kanıtlamıştır?
7.İyi bir öğrenmenin olabilmesi için organizmanın davranışı öğrenebileceği yaşa gelmesi gereklidir. Buna göre bebeklerin yürümesi için kaç ay civarı uygundur?
8. Aşağıdakilerden hangisi “sanal sınıf”ta öğrenim için daha uygundur?
9.Geri bildirimler “anlık” olabileceği gibi “gecikmiş” olarak verilebilir. Aşağıdakilerden hangisi “anlık” geri bildirimlere örnek verilebilir?
10. Sınıf Öğretmeni Cem Sefa Baş, sınıfında sürekli pozitif geri bildirim veren bir öğretmendir. Buna göre Cem Sefa Öğretmenin sınıfında aşağıdaki cümlelerden hangisini kullanmış olamaz?
11. Görsel hangi öğrenim aracına örnek verilebilir?
12. Sergilenen bazı davranışlar şöyledir: I. Gözbebeğinin fazla ışıkta küçülmesi II. Yüksek ateşi olan bir çocuğun sayıklaması III. Öğrencinin parmak kaldırınca söz verildiğini öğrendikten sonra bu davranışı kullanması Bu davranışların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru yapılmıştır?
13. Diyagram incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi planlı eğitim yoluyla kazanılan davranışlara örnek verilebilir?
14. Bazı öğrencilerin kullandığı öğrenme stratejileri şu şekildedir: A) 6. sınıf öğrencisi Mehmet, Fen Bilimleri dersindeki konuları öğrenip öğrenmediğini kontrol etmiştir. B) 7.sınıf öğrencisi Asel, Sosyal Bilgiler dersinde öğrendiği konuları pekiştirmek için soru çözmüştür. C) 8.sınıf öğrencisi Ayça, Matematik sınavından 100 aldıktan sonra kantinden çikolata alarak kendini ödüllendirmiştir. Bu öğrenme stratejilerinin sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
15.2-C Sınıf Öğretmeni Nurgen Ramazan, öğrencilerine Türkçe dersi için hazırladığı etkinliklerde; uygun başlıklandırma yapmış, ana kavramları ve fikirleri dikkatli şekilde yazmış, ön sorular eklemiş ve etkinliğinin amacını renkli kalemlerle dikkat çekici şekilde yazmıştır. Nurgen Öğretmenin bu çalışması öğrenmenin hangi temel ilkesine yöneliktir?
16. “Okul ekosistemindeki tüm paydaşların o bireye dair izlenimlerinin toplamı” olarak tanımlanan unsur aşağıdakilerden hangisidir?
17. Öğrencilerin akademik özgüvenlerini etkileyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
18.Geri bildirimlerden; I. Yapıcı II. Güçlendirici III. Düzeltici IV. Negatif niteliğine sahip olanlarından hangileri öğrenme üzerinde önemli etkiye sahiptir?
19. Öğrenme, başlayıp biten bir olay değildir. Her öğrenme diğerinin bir önöğrenmesidir. Temelde üç fazdan bahsedilebilir: Öğrenen önce ön öğrenmeleri -----, sonra yeni gelen bir bilgiyi ------, sonra yeni bilgiyle ön bilgiyi -------. Metindeki boşluklara sırasıyla hangileri yazılmalıdır?
20. Öğrenme sürecinde öğretmenin görevleri arasında; I. Öğrenmeyi sevdirmek II. Öğrenme çabalarını desteklemek III. Öğrenme kararlılıklarını sürdürmeye yardımcı olmak hangileri vardır?
Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik modül 1 test 4
You got {{userScore}} out of {{maxScore}} correct
{{title}}
{{image}}
{{content}}

CEVAP ANAHTARI

1. B
2. E
3. C
4. D
5. A
6. B
7. C
8. C
9. E
10.E
11.B
12.D
13.D
14.C
15.A
16.B
17.D
18.A
19.A
20.E

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.