Soy Ağacı veya Aile Ağacı

Soy ağacı, Family tree

Soy Ağacı veya Aile Ağacı Nedir?

Soyağacı Nasıl Bulunur?

Soyağacı Nasıl Çıkarılır?

Soy ağacı nedir? Soy ağacı, bir ailenin veya sülalenin bütün mensuplarını geçmişten günümüze, belirli bir düzen içerisinde sıralanmasıdır.

Soy ağacı veya aile ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Soy, bir atadan gelen kimselerin topluluğu anlamına gelir. Ağaç, gövdesi odun ya da kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun yıllar yaşayabilen bitki anlamına gelmektedir. Soy Ağacı kavramı ise bu iki kelimenin birleşimden meydana gelmiştir. Soy ağacı veya aile ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer. Bir kişinin soyundan gelenlerinin gösterildiği çizelgede ise ağaç yukarıda dar başlayıp aşağıya doğru genişler.

Soy ağacı sıralaması yapılırken en eskiden en yeniye doğru bir sistem kullanılır. Soy ağacının en tepesinde bilinen en eski aile veya sülale üyesi yer alır. Bu sıralama günümüze kadar getirilir. Böylece bir soy ağacı elde edilir.

Soy ağaçları genelde en eski nesilleri yukarıda, daha yeni nesilleri aşağıda gösterir. Soy ağaçlarının çeşitli tipleri vardır. Bazı soy ağaçları bir atanın soyundan gelen herkesi gösterir, bazıları ise bir kişinin bütün atalarını gösterir. Bazı aile ağaçları aynı soyadı taşıyan kişileri (yani erkek taraflı sülâleyi) gösterir. Hanedanlar arasında bağları muhafaza etmek amacıyla düzenlenen evliliklerin belgelenmesi amacıyla hazırlanan aile ağaçlarında ise sadece belli ünvan veya mevkilerdeki kişiler gösterilir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir