Sanal ortamların ve sosyal medyanın aile üyeleri arasındaki ilişkilere etkileri nelerdir?

İnternetin ve sosyal medyanın aile üyeleri arasındaki ilişkilere etkileri nelerdir?

Sanal ortamların ve sosyal medyanın aile üyeleri arasındaki ilişkilere etkileri nelerdir?

Aile, toplumun temel kurumu olarak, kendine has ve özel rol ve işleve sahiptir ki dolaylı veya dolaysız toplumun ilerlemesine sebep olur.

Bu yüzden ailenin bu işlev ve rolünü, tehdit eden hasarlardan korumak gerekir zira toplumu da tehlikeyle karşı karşıya getirebilir.Günümüzde aile üzerinde önemli etkisi olan, üstelik bir çok olumlu işlevi olmasına rağmen aile temellerini tehdit eden konulardan biri, internet ve geniş sanal ortamdır. Bu yeni ve modern teknoloji aile bireylerinin tümünün yaşamları ile düğümlenmiş ve aile üyelerinin ilişkilerini etkileyerek, onların rolleri ve görevlerini, yaşam tarzlarını, iç ve dış ilişkilerini değiştirebilir.

Bu yüzden bu muazzam bağlantı ağının olumsuz etkilerinin ele alınarak incelenmesi, bir çok sosyolog ve düşünürün çalışma programını oluşturuyor. İnsani toplum ve aile içinde internet, teknolojinin tehditleri ve hasarlarının incelenmesi, günümüz toplumun kültürel yönetiminde dikkat edilmesi gereken önemli konulardandır ve doğru bir programla kontrol edilmesi gerekir. İnternetin aileye en büyük zarar ve tehditlerinden biri, aile fertleri arasında  ilişkiler ve münasebetlerin güçsüzleşmesi, aile içi ve toplum arasındaki ortamlar ve sınırların birbirine karıştırılması, yaşam tarzı ve islami kültür ve değer yargılarının değişmesi, insanların sosyal ve kültürel hüviyetlerinin değişmesi, ahlaki laubalilikler ve sıra dışı ilişkilerin yaygınlaşması ve internetin kontrolsüz kullanılması ve bağımlı hale gelmesine değinebiliriz.

Aile, üyelerinin bir birine bağlı olduğu bir toplumdur ve bu üyelerin her birinin ise özel rolleri var. Her bireyin rolü icabı diğerleri ile uygun ve yakın ilişki ve bağlantısı bulunuyor. Öyle ki bu bağlar ve ilişkilerin yok olması ile aile sarsılarak dağılır. Bu yüzden aile ocağındaki ilişkilerin korunması, toplumun en temel parçası olan ailenin güçlenmesine sebep olur. Bu ilişki çerçevesinde sosyal ve ailevi roller, evlatlara öğretilir ve bu temel rollerin kabullenilmesi ile aile içinde üyelerin topluma kazandırılması şekillenir. Fakat günümüzde aile üyelerinin interneti aşırı oranda kullanması, aile içindeki ilişkilerin zayıflamasına sebep olur. Nitekim bazı sosyologlar, internetin yayılmasının, toplumda daha fazla bireysellik ve inzivaya çekilmeye sebep olacağından endişe ediyorlar. Nitekim aile içinde internete kolaylıkla ulaşma sayesinde insanlar yararlı vakitlerini daha çok internette gezinerek harcıyorlar ve aile ve dostlarına daha az vakit ayırıyorlar.

İnsanların yalnızlaşmasına sebep olan ise, gerçek ortamdan daha farklı olarak kullanıcılar arasında başka bir ilişkinin kurulmasıdır ki bu da kullanıcıları internete bağımlı hale getirir. Sonuçta kullanıcının gerçek ortamda başkaları ile ilişkileri azalır. Zira artık gerçek ortamda başkaları için bilinmeyen sanal ortamda internet kültürü ile uyum sağlamıştır. Bu yüzden bu insanlar kendi aile fertleri ile etkili ilişkilerde başarısız kalıyorlar.Üstelik bu konu günümüzde akrabalık ilişkilerinin de zayıflamasına sebep oluyor. Zira eskiden, aile fertleri akrabalık ilişkilerini korumak için, topluca görüşüp, yakından buluşuyorlardı. Fakat günümüzde sanal ortamdaki programlar sayesinde ailevi ilişkiler bu programlar sayesinde sağlanıyor,  bu yüzden artık yakından görüşmelere gerek kalmıyor. Sonuçta ailevi sorunların çözümlenmesi veya kültür ve geleneklerin aktarılması ve karşılıklı etkilenmesinde samimi ilişkilere artık gerek kalmıyor.

Bir başka konu ise, aile ve toplum sınırları ve atmosferinin birbiri ile karışmasıdır. İnternet ve oluşan sanal ortamın özelliği zaman ve mekana bağlı olmamasıdır, başka bir ifade ile sanal ortamda zaman ve mekan kavramı anlamsızdır. Bu yüzden internet, sınırları ortadan kaldırarak bu alanların birbirine karışmasına sebep oluyor. Nitekim artık insanlar ev dışındaki çalışmalarını bu teknoloji sayesinde evde veya istedikleri yerde yapabilirler. Tabi ki bu konu kullanıcılar için birçok olumlu yönü olmasına rağmen aile içi ilişkileri zayıflatırken çalışma ortamındaki sorunları da aile ortamına taşıyor.

Buna ilaveten aile üyelerinin, aile içinde kurulan duygusal bağlara ihtiyaçları var. Aile üyelerinin duygusal ihtiyaçlarını karşılamak ise ailenin en önemli görevidir. İnternet ve sanal ortamların aşırı kullanılması ise aile üyelerinin karşılıklı bu ihtiyaçlara kayıtsız kalmasına sebep olur. Nitekim günümüzde aile fertleri ve özellikle eşler, bu konudan şikâyetçiler.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir