Salli ve Barik Duaları ve Anlamları

Salli barik duaları

Salli ve Barik Duaları ve Anlamları

Hz. Muhammed’e (s.a.v.) olan sevgi ve saygınızı nasıl ifade edersiniz?

Hz. Muhammed (s.a.v.) için yapılan özel dualara “salavat duası” denir. Salli ve Barik duaları da Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ailesi için okunan iki salavat duasıdır. Yüce Allah sık sık Hz. Muhammed (s.a.v.) için dua edilmesini ve selamlanmasını istemiştir. (Ahzâb suresi, 56. ayet.) Bu istek doğrultusunda Müslümanlar, Hz. Peygamber için dua eder; onun için Allah’tan (c.c.) bolluk, bereket, rahmet ve mağfiret ister. Böylece Hz. Peygambere olan sevgi, saygı ve bağlılıklarını göstermiş olurlar. Hz. Muhammed (s.a.v.), “Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir.” (Tirmizî, Vitr, 21.) ve, “…Bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun, salavatınız bana ulaşır.” (Ebû Dâvûd, Menâsık, 96-97.) buyurarak kendisi için dua edilmesinin önemini belirtmiştir. Müslümanlar her namazın son oturuşunda bu iki duayı okurlar.

Müslümanlar, Salli ve Barik dualarında Hz. İbrahim’i (a.s.) ve ailesini de hatırlar. Çünkü Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyunun dayandığı Hz. İbrahim (a.s.) büyük bir peygamberdir. Allah (c.c.) ona ve ailesine pek çok nimetler ihsan etmiştir. Böylelikle Müslümanlar Yüce Allah’ın ona ve ailesine verdiği nimetleri, Hz. Peygambere ve ailesine de vermesi için dua ederler.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ailesine, akrabalarına ve temiz soyuna Ehl-i Beyt denir. Ancak Ehl-i Beyt kavramı özel olarak şu beş kişi için kullanılır: Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Fâtıma (r.a.), Hz. Ali (r.a.), Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.). Müslümanlar, Hz. Peygamberi ve onun mübarek ailesini çok sever, onları saygıyla anar ve kendilerine örnek alırlar.

Salli barik dualarının okunuşu

Allahümme Salli alâ Muhammedin ve alâ âli-Muhammed. Kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli-İbrahim. İnneke hamîdün-mecîd.
Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli-Muhammed. Kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli-İbrahim. İnneke hamîdün-mecîd.

Salli barik dualarının anlamı

Allah’ım, Hz.Muhammed’e ve ailesine tıpkı Hz. İbrahim’e ve ailesine salât ettiğin gibi salât et. Şüphesiz Sen; en çok övülen ve en yüce olansın.
Allah’ım, Hz.Muhammed’i ve ailesini tıpkı Hz. İbrahim’i ve ailesini bereketli kıldığın gibi bereketli kıl. Şüphesiz Sen; en çok övülen ve en yüce olansın.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyu kızı Hz. Fâtıma’dan (r.a.) devam etmiştir. Torunları Hz. Hasan (r.a.) ile Hz. Hüseyin’i (r.a.) çok seven Hz. Muhammed (s.a.v.) onlar hakkında şöyle buyurmuştur:
“Bunlar benim oğullarım ve kızımın oğullarıdır. Allah’ım ben onları seviyorum sen de onları sev, onları sevenleri de sev.” (Tirmizî, Menâkıb, 31.)
Hz. Muhammed (s.a.v.) kızlarına duyduğu sevgiyi ve değeri davranışlarıyla belli ederdi. Kızı Hz. Fâtıma (r.a.) yanına geldiği zaman ayağa kalkar, onun elini tutar, onu öper ve kendi yerine oturturdu. (bk. Ebû Dâvûd, Edeb, 143, 144.)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir