Öz saygı

Ö harfi ile başlayan kelimeler

Öz saygı

Öz saygı nedir? Öz saygı ne demektir? Öz saygı hangi anlamlarda kullanılmaktadır?

Özsaygı, özyönetim, özgüven

Bireylerin, dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın amaçlarını etkin bir biçimde gerçekleştirmelerini sağlayan yöntem ve seçenekler bütünü.

Öğretim kuruluşlarında, öğrencilerin yönetmeliklere ve okul kurallarına göre söz ve karar sahibi olmaları ilkesine dayanan yönetim. 1- Öğrencilerin, yönetmelik hükümlerine ve okul kurallarına göre seçilen temsilcileri aracılığıyla, sınıf dışı etkinlikleri yönetmeleri. 2- Okul düzeninin büyük ölçüde öğrencilerce sağlanması.

Kendimizi özgün bir birey olarak değerli, hem de karşılaştığımız sorunlarla başa çıkabilecek kadar yeterli hissedebilmektir.

Kendini sevmek, kendine sevecen davranmak, kendini saymak, kendine öncelik vermek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak.

Öz saygı, kişinin güçlü ve zayıf yönleriyle kendini olduğu gibi kabul etmesi ve kendini değerli görmesidir.

İnsanın kendisini özgün birey olarak değerli bilmesi ve karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilecek kadar yeterli hissedebilmesi olan öz saygı, kişinin kendini büyük ölçüde itibarlı bir konuma getirmesidir.

Öz güven kişinin kendini kendi zihninde olumlu ve yeterli algılaması veya kendisi hakkında olumlu iç tasarımlara sahip olması olarak kabul edilir. Yani bir nevi iç barış olan öz güven, kişinin yeteneklerini, sınırlarını, kapasitesini bilmesi ve bu bilgiyi eyleme geçirebilmesidir. Kişinin yaşadığı deneyimler ve bu deneyimler sonunda kazandığı yetiler, beceriler öz güveni pekiştirir veya zayıflatır. Kişi yetilerini bir yetenek ve beceri haline getirebildiği, bilebildiği ve yaptığı işin üzerinde kontrol sağladığı ölçüde kendine güvenecektir veya güvenemeyecektir.

Öz saygı, insanın kendisine olduğu kadar, başkalarına ve yaşadığı hayata saygı duymasını gerekli kıldığı için, geliştirilmeye ve yükseltilmeye gereksinim duyar. Kişi kendine verdiği değeri artırır, bilgisini çoğaltır, kaynaklarını kullanmayı öğrenir ve hayatı dost ve anlamlı olarak algılamaya başlarsa öz saygı da aynı ölçüde artma gösterecektir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir