Otobiyografi

Otobiyografi nedir?

Otobiyografi

Otobiyografi nedir? Otobiyografi ne demektir? Otobiyografi kelimesinin anlamı nedir?

Otobiyografi, kişinin kendini bir kağıt üzerine veya birisine kendisini tanıtması ve ifade etmesidir.

Bir kişi hayatıyla ilgili dönemleri bütün ilginç yönleriyle geniş şekilde kendisi yazarsa buna “otobiyografi (öz yaşam öyküsü)” denir. Yani kişi kendi biyografisini yazarsa bu otobiyografi olur.

Otobiyografinin Özellikleri:

  • Otobiyografide doğumdan itibaren otobiyografinin yazıldığı ana kadar yaşananlardan anlatmaya değer olanlar yazılır.
  • Otobiyografilerde çoğu zaman sanatçı kendisiyle beraber aile büyüklerinden ve sosyal çevresinden, aile içi durumlarından da söz eder.
  • Edebiyat, sanat, siyaset, spor gibi değişik alanlarda ünlü bir kişi; diğer insanlarca bilinmeyen yönlerini, başarısını nelere borçlu olduğunu ve nasıl kazandığını anlatmak amacıyla otobiyografisini yazar.
  • Otobiyografi her ne kadar öznel bir anlayışla kaleme alınsa da gerçekler göz ardı edilmemelidir.
  • Bütün bu iyi niyete rağmen otobiyografiler öznel eserler olarak kabul edilir. Çünkü kişi kendisini anlatmaktadır ve bunu yaparken tarafsız davranamaz.

Kişinin kendi hayatını roman şeklinde yazması sonucunda ortaya çıkan esere “otobiyografik roman” denir. Bu türün örneklerini anı türünde verilmiş eserlerde de görmek mümkündür.

Otobiyografi; bir kişinin kendi öz yaşam öyküsünü anlattığı yazım biçimidir. Otobiyografide kişi kendi ağzından kendi yaşam öyküsünü okuyucuya aktarır. Otobiyografi, “Öz yaşam öyküsü” olarak da adlandırılır. Anlatıcı kişi, kaleme aldığı hayatı yaşayan ve birebir deneyimleyen kişidir. Bu nedenledir ki, objektif olması beklenemez. Kimi zaman gerçekler göz ardı edilebilir, çünkü olayı yaşayan kişi tarafından karşı tarafa aktarılır. Bu nedenle her şey yazarın bakış açısı ile yansıtılır.

Otobiyografiler; iyi birer belgesel türü örneğidirler. Çünkü yazıldıkları döneme ve yazara dair gerçeklere ışık tutarlar.

Otobiyografi nedir?

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.