Okul

Okul nedir?

Okul

Okul nedir? Okul ne demektir? Okul kelimesinin anlamı nedir?

İlk insan ve ilk peygamber hazret-i Âdem’in Allah-u Teâlâ’dan gelen emirleri çocuklarına öğretmesiyle başlayan eğitim; çeşitli asırlarda, toplumların durumlarına göre değişik yerlerde devâm etmiştir. İnsanların nesillerini devam ettirerek, onların kültür ve teknik sâhada yükselmesini sağlayacak çocukların yetiştirilmesi, her cemiyetin ana gâyesi olmuştur. Zaman zaman özel eğitimlerin görüldüğü devirler olmuşsa da genellikle çocuklar, okullarda toplu olarak eğitim-öğretime alınıp yetiştirilmişlerdir.

Okuma yazma öğretmekten başlayarak en yüksek düzeyde bilim ve sanat bilgisi vermeye kadar, çeşitli derecelerde her türlü eğitim ve öğretimin sağlandığı,  toplu olarak yapıldığı, türlü bilgi, beceri ve alışkanlıkların belli amaçlara göre düzenli bir biçimde öğretildiği ve kazandırıldığı, öğrenci, öğretmen ve yöneticilerden oluşan eğitim kurumları, eğitim-öğretim verilen kurum ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği her türlü tesisler okuldur.

Çocuk, genç, yetişkinlerin devam ettiği örgün eğitim kurumlarının yanı sıra tek bir alanda eğitim veren kurumlar ve bazı yüksek eğitim kurumları için de kullanılır: dans okulu, gazetecilik okulu, meslek yüksek okulu, vb.

Okul kelimesi, Fransızca “école”den dilimize geçmiştir. Osmanlı eğitim sisteminde “mektep” olarak bilinen kelime 1935’te “okul” olarak değiştirilmiştir.

Okul nedir?

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir