Okula hazır gelmenin faydaları nelerdir?

Okula hazır gelmenin faydaları nelerdir?

Okula hazırlıklı gelmenin önemi nedir?

Okula neden hazır gelmeliyiz?

Okula neden hazırlıklı gelmeliyiz?

Okula hazır gelmenin faydaları nelerdir?

Öğrenmenin kolay olabilmesi için kişi bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan o bilgiyi öğrenmeye hazır olmalıdır. Hazır olmak, sadece o bilgiyi özümleyecek olgunlukta olmak değil, o bilgiyi öğrenmeye istekli ve hevesli olmaktır. İnsan bir konuyu öğrenmeye ne kadar istekli ise o kadar çabuk öğrenir; pek istekli değilse az öğrenir, tamamen isteksizse zor öğrenir. İnsan ihtiyaç hissettiği, ilgi duyduğu, zevk alarak okuduğu konuyu daha kolay ve daha çabuk öğrenir.

Yatmadan önce okul çantamızı hazırlamalıyız.

Haftalık ders programına göre okul çantamıza uygun ders araç ve gereçleri koymalıyız.

Okul çantamızı hazırlarken dikkatli olmalıyız.

Derste kullanılacak araç gereçleri unutmamalıyız.

Sabah erken kalkarak kişisel temizliğimizi yapmalıyız, okul kıyafetini giyip kahvaltımızı yapmalıyız.

Okula gitmeden önce yapılan bu tür hazırlıklar çok önemlidir.

Kahvaltı yapmak çok gereklidir ve okul başarısını olumlu yönde etkilemektedir.

Okula kitapsız, kalemsiz gelen bir öğrenci sorunlar yaşar.

Okula hazırlıksız geldiğimizde derslerde öğretmenle ve arkadaşlarımızla sorunlar yaşayabiliriz.

Dersler programa göre işlenir, çantalar her gün programdaki derslere göre hazırlanır, işlenecek konulara göre araç ve gereçler belirlenir.

Okula hazırlıklı gitmek için ders programına uygun araç ve gereçleri çantalara koymayı ve evden çıkmadan önce çantaları tekrar kontrol etmeyi alışkanlık hâline getirmeliyiz.

Okula gelmeden önce herkes neler yapması gerektiğini bilerek gelmelidir.

Ödevlerimizi zamanında ve eksiksiz yapmalıyız. Eğer ödevler zamanında yapılmazsa istenmeyen sonuçlarla karşılaşabiliriz.

Okula ödevini yapmadan gelen bir öğrenci sorunlar yaşar. Öğrenci olarak sorumluluklarımızı bilmeliyiz.

Derslere hazırlıklı geldiğimizde kendimizi daha rahat, kendinden emin, özgüvenli ve mutlu hissederiz. Derslere daha aktif katılırız.

Çalışma, oyun, dinlenme zamanlarına uyma, çantasını akşamdan hazırlama, giysilerini zamanında hazırlama konularına dikkat etmeliyiz.

Okula hazırlıksız geldiğimizde derslerde verimsiz ve başarısız oluruz.

Öğretmenimiz, derste kullanmak için evimizden farklı araç ve gereç getirmenizi istiyorsa bu araç gereçleri eksiksiz temin edip okula gelmeliyiz.

Her gün okul çantamızı hazırlarken ders programından yararlanırız. Programdaki derslere göre defter ve kitaplarımızı çantamıza yerleştirmeliyiz.

Günlük programlara uygun davranmak başarımızı artırmada çok önemlidir.

Okul çantasında o gün işlenecek derslerle ilgili kitaplar, defterler ve derslerde kullanılacak diğer araç gereçler bulundurulur.

Okula hazır geldiğimizde kendimizi mutlu hissederiz.

Ders sırasında gerekli olan araç gereci çantamızda bulundurmazsak derse tam anlamıyla katılamayız, başarımız düşer. Bu durum bizi rahatsız eder ve huzursuz, mutsuz oluruz.

Ödevimizi evde unutursak ders sırasında derse katılımız olumsuz etkilenir ve öğretmenin sorularına tam cevaplar veremeyiz. Bu durumda başarımız düşer.

Çantamızı akşamdan ders programına uygun olarak hazırlayalım.

Öğretmenin verdiği ödevleri zamanında yapalım.

Evden çıkmadan çantamızı ve ders araç gereçlerini kontrol edelim.

Okula temiz, düzenli ve hazırlıklı gidelim.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir