N Harfi ile Başlayan Kelimeler

nehir

N Harfi ile Başlayan Kelimeler

N Harfi ile Başlayan Kelimelerin Sözlük Anlamı

Nabız kelimesinin sözlük anlamı: Kalp atışının sağladığı kan basıncından dolayı atardamarlara parmakla basıldığında duyulan vuru.

Naçiz kelimesinin sözlük anlamı: Değersiz, önemsiz.

Nankör kelimesinin sözlük anlamı: Kendisine yapılan iyiliğin değerini bilmeyen, iyilikbilmez.

Nasip kelimesinin sözlük anlamı: Bir kimsenin elde edebildiği, sahip olabildiği şey.

Nazik kelimesinin sözlük anlamı: Başkalarına karşı saygılı davranan.

Nazlı kelimesinin sözlük anlamı: Kolayca gönlü olmayan, kendini ağır satan, ısrar bekleyen.

Necaset kelimesinin sözlük anlamı: Kan, idrar, dışkı, kusmuk, yenmesi helâl olmayan hayvanların eti vb. maddî kirler.

Nehir kelimesinin sözlük anlamı: Çoğunlukla denize dökülen büyük akarsu.

Nesil kelimesinin sözlük anlamı: Soy, kuşak.

Nesne kelimesinin sözlük anlamı: Cansız varlık, obje.

Neşeli kelimesinin sözlük anlamı: Şen bir biçimde, sevinçli, keyifli, şen, pürneşe
Neşeli kelimesi cümlede nasıl kullanılır?
– Onu o kadar neşeli karşıladı ki hemen keyfi yerine geldi.
– Yaşadığımızın önemini ve yapıp ettiklerimizde ölçüyü gözeterek yani edebe riayet ederek hem ciddi hem neşeli olabiliriz.

Nezaket kelimesinin sözlük anlamı: Başkalarına karşı saygılı ve incelikle davranma, incelik, naziklik.

Nida kelimesinin sözlük anlamı: Çağırma, bağırma, seslenme.

Nifak kelimesinin sözlük anlamı: İçi dışı bir olmamak, iki yüzlü olmak.

Nimet kelimesinin sözlük anlamı: Yaşamak için gerekli her şey.

Ninni kelimesinin sözlük anlamı: Bebeklerin uyumasına yardımcı olmak için söylenen türkü.

Nitelik kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik.

Numara kelimesinin sözlük anlamı: Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, rakam.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir