Soyut isimler nelerdir? Soyut ne demektir?

Somut isimler Soyut isimler

Soyut isimler nelerdir? Soyut ne demektir?

Soyut isim, soyut ad, mana ismi

Varlığı düşünce yoluyla kabul edilen, söylendiğinde zihinde belli bir görüntü veya tasavvur uyandırmayan kavramların adıdır.

Soyut isimler insan iletişimin önemli bir kısmını oluştururlar. İnsanoğlu öncelikle somut varlıklara isim vermiştir. Yiyecek, taş, ağaç, kuş, ateş vs. İnsanlar arasında iletişim geliştikçe ve karmaşıklaştıkça somut kavramlar yeterli olmamaya başlamış ve soyut kavramlar ortaya çıkmıştır.

Beş duyu organından biriyle algılayamadığımız, var olduklarını hislerimizle ve düşünce yoluyla bildiğimiz kavramları karşılayan isimlere soyut isim denir.

Aşk, sevgi, özlem, kaygı, öfke, adalet, mutluluk,  insanlık,  sinirli, bilgi, günah, kötülük, keder, sevinç, rüya,  acımak, umut, anlayış, saygı, cesaret vs.

Soyut isimler, madde halinde bulunmayan yani göremediğimiz, dokunamadığımız varlıkları ve kavramları karşılayan isimleridir.

Soyut demek görülemeyen dokunulamayan varlıklar ve kavramlar demektir. Soyut varlıklar ve kavramlar iç dünyamızdadır, zihnimizdedir.

Soyut isimler, beş duyudan herhangi biriyle algılanamayan, madde hâlinde bulunmayan ve zihnimizle kavradığımız, var olduğuna (akla, ruha, sezgiye, inanca bağlı olarak) inandığımız varlıkların isimleridir.

Soyut isimlere örnekler:

Özlem, Sevgi, Saygı, Heyecan, Düşünce, Korku, Cin, Peri, Rüya, Dürüstlük, Akıl, Aşk, Zeka, Şeytan, Bencillik

Umut, Neşe, Üzüntü, İblis, Sevap, Gönül, İyilik, Kötülük, Şefkat, İnanç, Fikir, Melek, Öfke, Merhamet, Hayat

Allah, Ruh, Keder, Özgürlük, Kuşku, Hasret, Adalet, Günah, Esaret, Vicdan, Can, Kaygı, Merak, Hüzün, Ülkü

Duygular: sevgi, korku, heyecan, nefret, kızgınlık, gurur vs.

Durum ve özellikler: cesaret, sadakat, doğruluk, dürüstlük vs.

Fikir, tasavvur ve idealler: inanç, hayal, ümit, adalet, kültür, güven vs.

Hareket ve olaylar: ilerleme, yükselme, eğitim, öğretim, eğlence, bela vs.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.