İbadetler açısından temizliğin önemi nedir?

Temizlik imanın yarısıdır (Hadis)

İbadetler açısından temizliğin önemi nedir?

“Allah temizdir, temizliği sever.” buyuruyor güzel Peygamberimiz (as). Bu sebeple hem günlük hayatımızda hem de ibadetler esnasında temizliğe dikkat ederiz.

İslâm’a göre üç çeşit temizlik vardır: Maddî temizlik, hükmî temizlik, manevî temizlik.

Maddî temizlik Müslümanın, ibadetlerinde ve günlük yaşantısında necaset adı verilen pisliklerden bedenini, elbisesini ve çevresini temizlemesidir.

Abdesti veya guslü olmayan kişi, görünürde bir kirlili ği olmamasına rağmen dinimizce hükmen kirli sayılır. Bu duruma hades adı verilir. Abdest ve gusül almakla hadesten temizlenilmiş olunur. İşte bu temizlenmeye hükmî temizlik adı verilir.

Manevî temizlik de kalbin ve benliğin, yalan, kibir, haset, gıybet ve benzeri bütün kötülük, günah ve çirkinliklerden arındırılmasıdır.

Allah temizdir, temizliği sever. (Hadis-i Şerif)

Nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. (Şems Suresi, 9-10. ayetler)

Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınızı mesh edip- her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan (tuvaletten) gelir veya kadınlara dokunur (cinsel ilişkide bulunur) da su bulamazsanız, o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (teyemmüm edin). Allah, size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. (Mâide Suresi, 6. ayet)

İslâm’da ibadet ile bu üç tür temizlik arasında sıkı bir ilişki bulunur. Örneğin namaz kılmak istediğimiz zaman elbisemizin, bedenimizin ve çevremizin temiz olmasına dikkat etmeli, ayrıca abdest almalıyız. Bu ikisine ek olarak kalbimizi ve benliğimizi manevî kirlerden uzak tutmaya dikkat etmeliyiz. Namaz örneğinde olduğu gibi her türlü ibadet için bu üç temizlik bir bütünün birbirinden ayrılmaz parçalarıdır.

Hz. Peygamber’in (as) “Temizlik imandandır.” hadisi de bizlere önemli hatırlatmalarda bulunmaktadır. Özellikle ibadet öncesinde her çeşit maddî ve manevî kirden arınmak, bizi ibadetlere yöneltecek manevî ortamın oluşmasını sağlar.

Temizlik imanın yarısıdır (Hadis)

You may also like...