Müzik öğretiminin amacı nedir?

Müzik Dersi Konuları

Müzik öğretiminin amacı nedir?

Müzik öğretiminin amacı;

Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;

– Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak ve Atatürk ilke ve inkılaplarına gönülden
bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

– Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını
sağlamak,

– Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,

– İstiklâl Marşı başta olmak üzete millî marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini sağlamak,

– Kişilik ve öz güven gelişimlerine katkı sağlamak,

– Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine
sahip olmalarını sağlamak,

– Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,

– Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,

– Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,

– Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek,

– Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,

– Türkçeyi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,

– Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,

– Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir