İtikat

İ harfi ile başlayan kelimeler kavramlar

İtikat

İtikat nedir? İtikat ne demektir? İtikat kelimesinin anlamı nedir?

İtikat: İnanmak. Bir şeyin doğruluğuna kalben kararlı olmak. Gönülden tasdik ederek inanmak.

İtikat: İnanç, gönülden bağlanma, kat’i kanaat, yakîn. Belli bir düşüncenin, dinin ya da felsefî ekolün prensipleri, inanç esasları.

İtikat: “Akade” kökünden türetilmiş ve “iman” kelimesiyle çoğu kez eşanlamlı kullanılmıştır. “Düğüm atmışcasına bağlanmak, birşeye gönülden inanmak, gönülden benimsemek” anlamına gelmektedir.

İslam’a göre dini bir terim olarak: Allah’ın inanılmasını istediği şeylere bağlanıp kalma, Allah tarafından inanılması ve teslim olunması istenen şeylere bilerek inanma ve inanılması istenen esasları aklen ve kalben tasdik etme anlamlarında kullanılmıştır.

İslamın iman esasları bir mü’minin itikadını oluşturduğu gibi, Marksizmin ve Kapitalizmin inanç esasları da kendilerine inananların itikadını oluşturur.

İslam’da İtikad: Allah ile akıl sahibi kulu arasında, Allah’ın inanılmasını istediği hususlarda, inanılmasını istediği şekilde yapılan akidleşme(sözleşme)medir.

Bu akdin (sözleşmenin) konusu, kesin olarak Allah’a teslimiyettir. Bu teslimiyeti ancak hür irade ve akıl sahibi kişiler göstereceği için, akidlerine sadakat (bağlılık) gösterenler karşılıklarını mutlaka göreceklerdir.
Aynı zamanda bu teslimiyet yalnızca itikada, inanca ait olan teslimiyettir.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir