İslam dininin temizliğe verdiği önem nedir?

Temizlik elektronik süpürge

İslam dininin temizliğe verdiği önem nedir?

Temiz olmak için gün içerisinde neler yapıyorsunuz?

Temizlik; bedenimizin, giysilerimizin, çevremizin ve ahlakımızın kötü, çirkin, pis olan şeylerden arınmasıdır. Temizlik, maddi ve manevi temizlik olarak ikiye ayrılır. Maddi temizlik bedenimizin, giysilerimizin ve çevremizin her türlü kirden ve pastan arındırılmasına denir. Manevi temizlik ise kalbimizin, duygularımızın her türlü kötü fikir ve düşünceden uzaklaşmasıdır. Yüce Allah bedenimizi, elbiselerimizi ve çevremizi temiz tutmamızı emretmiştir. Aynı zamanda Allah (c.c.) rızasını gözeterek güzel davranışlarda bulunmamızı ve kötü davranışlardan uzaklaşarak kalbimizi kirden arındırmamızı istemiştir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de Allah (c.c.) şöyle buyurmuştur: “… Elbiseni tertemiz tut. Kötü şeyleri terk et.” (Müddessir suresi, 4-5. ayetler.)

Temizliğin bir diğer adı taharettir. Taharet sözlükte “temizlenmek, arınmak” anlamına gelir.

Manevi temizlik nedir ve bu temizlikle ilgili aklınıza gelen güzel ahlaki davranışlar nelerdir?

İslam dini, temizliğe büyük önem vermiştir. Çünkü temizlik hem sağlık hem de ibadetler için gereklidir. Hastalığa neden olan mikroplar temiz olmayan ortamlarda çoğalır. Mikropların çoğalması insanların sağlığını bozar ve böylece hastalıklar yaygınlaşır. İslam dini, toplumun sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmasını istediği için insanların temiz olmasını ve çevresini de temiz tutmasını ister. Hz. Muhammed (s.a.v.) de “Temizlik imanın yarısıdır.” (Müslim, Tahâret, 1.) hadisiyle Allah’a (c.c.) inanan bir kimsenin temiz olması gerektiğini vurgulamıştır. Aynı zamanda kendisi de bedenini, elbiselerini ve çevresini temiz tutarak Müslümanlara örnek olmuştur. (bk. Tirmizî, Edeb, 41; Ebû Dâvût, Libâs, 25; Buhârî, Enbiya, 54.)

Allah (c.c.) rızası için yapılan her güzel iş ve davranış kalbin kirden arınmasını sağlar. Sözünde durmak, adaletli davranmak, dürüst ve güvenilir olmak gibi güzel davranışlar insanın ahlakını güzelleştirir. Güzel ahlaklı olan bir kimse de başkalarına karşı kötü duygu ve düşünceler beslemez. Kalbindeki temiz duygu ve düşünceler davranışlarına yansır. İnsanlara karşı saygılı davranır ve onlara sevgiyle yaklaşır. Ayrıca maddi ve manevi yönden temiz olan kimse Allah’ın (c.c.) sevgisini de kazanmış olur. Yüce Allah bu konuda şöyle buyurmuştur: “…Şunu iyi bilin ki, Allah tövbe edenleri de sever, temizlenenleri de sever.” (Bakara suresi, 222. ayet.) Hz. Muhammed (s.a.v.) de “Allah temizdir, temizliği ve temiz olanları sever.” (Müslim, Tahâret, 68.) hadisiyle Müslümanlara, Allah’ın (c.c.) sevgisini kazanmak için temiz olmayı tavsiye etmiştir.

İhlâs, sözlükte “saflaşmak, arınmak” anlamına gelir. Terim olarak ise ibadet ve iyilikleri gösterişten ve menfaat kaygılarından arındırıp sadece Allah (c.c.) için yapmak demektir.

İbadet ederken Yüce Allah’ın huzuruna çıkıldığı için O’nun karşısında temiz olmak O’na olan sevgi ve saygımızın bir göstergesidir. Bu yüzden bazı ibadetlerin geçerli olması için temizlik şartı aranır. Örneğin namaz kılacak olan bir kişi abdest almalıdır. Bunun yanı sıra elbiselerinin ve namazın kılınacağı yerin temizliğine dikkat etmeli, kötü duygu ve düşüncelerden uzak durmalı ve Yüce Allah’ın huzuruna öyle çıkmalıdır.

Abdest, bedenimizdeki belirli organları dinimizin istediği şekilde yıkanması ve mesh edilmesidir.

Mâide suresi, 6. ayette “Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın…” buyurulmaktadır.

Abdest nasıl alınır?

– Arkadaşlar! Bugün size abdestin nasıl alındığını anlatacağım.

İbrahim abdestin alınışını size anlatmaktadır. Abdestin alınışını öğreniniz.
1- Önce besmele çekiyoruz, sonra da “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diyerek niyet ediyoruz.
2- Bileklerimize kadar ellerimizi 3 kere yıkıyoruz.
3- Ağzımıza su alıp iyice çalkalayarak 3 kez yıkıyoruz.
4- Burnumuza 3 kez su alıp burnumuzu temizliyoruz.
5- Yüzümüzü 3 kez yıkıyoruz.
6- Önce sağ kolumuzu sonra sol kolumuzu dirseğimizle birlikte 3 kez yıkıyoruz.
7- Sağ elimizi ıslatarak başımızın dörtte birini mesh ediyoruz.
8- Ellerimizi ıslatarak serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini, başparmaklarımızla da kulaklarımızın arkasını temizliyoruz.
9- Kalan üç parmağımızla da ensemizi mesh ediyoruz.
10- Önce sağ sonra sol ayağımızı topuklarımızla birlikte ayak bileklerine kadar yıkıyoruz.
Abdest almak işte bu kadar basit…

Abdestin doğru alınışını takip ederek doğru çıkışı bulunuz.

İnsanın sadece bedenini ve elbisesini temiz tutması sağlık sorunlarını önlemek, huzurlu bir ortamda yaşayabilmek ve dinî görevlerini yerine getirebilmek için yeterli değildir. Çevrenin temizliği de bedenin temiz olması kadar önemlidir. Çünkü bulunduğu çevre yeterince temiz değilse insan yine sağlık sorunları yaşayabilir. Bu yüzden de evimizin, sokağımızın, okulumuzun, bulunduğumuz ortamın temizliğine dikkat etmeliyiz. Allah’ın (c.c.) insanlardan istediği temizliğe gereken özeni göstermeliyiz.

Sağlıklı bir hayat sürdürebilmek için çevremizi temiz tutmalıyız.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir