Aşağıdaki cümlelerden doğru ve yanlış olanları belirtiniz.

Din İslam tesbih

Aşağıdaki cümlelerden doğru ve yanlış olanları belirtiniz.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kureyş kabilesinden, Haşimoğulları sülalesindendir.
Mekke’de artan zulüm nedeniyle bazı Müslümanların hicret ettikleri ilk yer Habeşistan’dır.
İlk Müslüman olan kişi Hz. Peygamberin yakın arkadaşı Hz. Ömer’dir (r.a.).
Hz. Muhammed (s.a.v.) gençliğinde ticaretle uğraşmıştır.
Hz. Muhammed (s.a.v.) Medine’ye hicret edince Kâbe’yi inşa etti.
Yemen valisi Ebrehe Kâbe’yi yıkınca Mekkeliler onu yeniden inşa ettiler.
Mekkeli müşrikler Müslümanlarla Hudeybiye barış anlaşmasını imzaladılar.
Mekkeliler cahiliye döneminde tek Allah’a (c.c.) ibadet ederlerdi.
Müslümanlar Hz. Peygamberin doğduğu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlar.
Hz. Peygamberin Allah’ın (c.c.) huzuruna yükseltilmesi mucizesine İsra denir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir