Hayat Bilgisi Dersi Birinci Sınıf Kazanımları

Tema: Okul Heyecanım

1. Kullanacağı ders araç gereçlerini seçer.

2. Okul ve sınıf kurallarını belirleme çalışmalarına katılır ve bu kurallara uyar.

3. Okulda ve sınıfta demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları sergiler.

4. Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözlerini kesmeden dinler.

5. Çevresindeki insanlara karşı hissettiği duyguları fark eder ve bunları uygun biçimde ifade eder.

6. Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanır ve tanıtır.

7. Duygularını fark ederek kendini tanır ve ifade eder.

8. Neleri kolayca yapabildiğine ve neleri yapmaktan hoşlandığına karar verir.

9. Çevresindeki insanlara karşı hissettiği duyguları fark eder ve bunları uygun biçimde ifade eder.

10. Bir gününü nasıl geçireceğini planlar ve yaptığı plana uyar.

11. Oyunlar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hata yapabileceğini kabul eder.

12. Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları sergiler.

13. Görev almak istediği kulübü tercih etme nedenini açıklar.

14. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında olumlu değerleri gözetir.

15. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında bir görevin tamamlanması için iş birliği yapar ve sorumluluğu paylaşır.

16. Arkadaşları ile iyi ilişkiler geliştirme konusunda yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder.

17. Arkadaş edinir ve arkadaşıyla ilgili duygularını ona açıklar.

18. Okulda, arkadaşlarının sergiledikleri davranışların etik olup olmadığını fark eder.

19. Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli kaynaklardan yararlanır

20. Görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel iletişim araçlarından yararlanarak doğal afetlerin zararlarını fark eder.

21. Doğal afetlerin etkilerinden korunmak için okuldaki güvenlik önlemlerinin gereğini yerine getirir.

22. Yeryüzünü ve gökyüzünü gözlemleyerek doğadaki renk çeşitliliğini fark eder.

23. Türk Bayrağı’nı ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve bunlara saygı gösterir.

24. Atatürk resmi, Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin sınıfta bulunma nedenleri hakkında sorular sorar. 25. Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır.

26. Okulda ortaya çıkan sorunları fark eder, karşılaşabileceği her sorunun birden fazla çözümü olabileceğini kabul eder.

27. Trafikteki çeşitli sesleri tanır, aralarındaki farklılıkları ayırt eder.

28. Trafikte görme ve görülmenin önemini kavrar.

29. Okula geliş ve gidişlerde karşıdan karşıya geçerken güvenli yerleri kullanır.

30. Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini araştırır.

31. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur.

32. Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklar.

33. Duyu organlarının çevreyi tanımadaki rolünü fark eder.

34. Sınıfını, okulunu ve çevresini temiz tutmak ve korumak için sorumluluk alır.

35. “Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

36. Kişisel bakımını sağlamak için yapabileceklerini belirler.

37. Okulda çalışanların mesleklerini,görevlerini tanır ve acil durumlarda kimlere başvuracağını bilir.

38. Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır.

39. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark eder.

40. Takvimden yararlanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafik üzerinde gösterir.

41. Sağlığını korumak için aşı olması gerektiğini anlar ve aşı olmaktan kaçınmaz.

42. Sınıfını,okulunu ve çevresini temiz tutmak ve korumak için sorumluluk alır.

43. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar.

44. Canlıların nasıl beslendiklerini araştırır.

45. Yemek saatinden önce ve sonra yapması gerekenleri ayırt eder ve görgü kurallarına uygun davranışlar gösterir.

46. Arkadaşlarının oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun davranışlarda bulunur.

Tema: Benim Eşsiz Yuvam

47. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark eder.

48. Evde güvenlik kurallarına uyulmadığında doğabilecek sonuçlarla ilgili çıkarımlarda bulunur.

49. Evde kuralların neden gerekli olduğunu açıklar.

50. Evinin adresini ve telefon numarasını söyler.

51. Mutfakta büyüklerinin yemek yapmasını gözlemleyerek donma, erime, kaynama, buharlaşma olaylarını açıklar.

52. Günlük yaşamında oyun oynamak ve ders çalışmak için harcayacağı süreler arasında denge kurar.

53. Fiziksel özelliklerini tanıyarak bu özellikleri hakkında olumlu düşünür.

54. Kişisel eşyalarını özenli kullanır.

55. Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanır ve bu eşyalara zarar vermez.

56. Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırır, dayanışmaya günlük hayattan örnekler gösterir.

57. Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır.

58. Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırır, dayanışmaya günlük hayattan örnekler gösterir.

59. Aile içindeki demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemler.

60. Ailenin dayanışma ve işbirliği yapılan özel bir çevre olduğunu kavrar.

61. Ailesi ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemler.

62. Kendisinin v ailesindekilerin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğunu kabul eder.

63. Çevresindeki insanlara karşıhissettiği duyguları fark eder ve bunları uygun biçimde ifade eder.

64. Evi ve ailesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini uygun bir biçimde ifade eder.

65. Ailesindeki liderin-liderlerin ailedeki rolünü fark eder.

66. Ailesi ve yakın çevresiyle ilişki kurmada hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar.

67. Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini belirtir.

68. Paranın değişim aracı olarak işlevini fark eder.

69. Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılarak paranın sınırlı bir kaynak olduğunu fark eder.

70. Evindeki alet ve makineleri güvenli bir şekilde kullanmak için sorular sorar.

71. Evde güvenlik kurallarına uyulmadığında doğabilecek sonuçlar ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

72. Benim Eşsiz Yuvam temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

Tema: Dün, Bugün, Yarın

73. Geçmiş, şimdi, gelecek zaman dilimlerini ayırt eder ve uygun yerde kullanır.

74. Bazı davranışların önceki yıllarda tek başına yapamadığı halde şimdi yapabildiğini fark eder.

75. Küçükken sahip olduğu bir oyuncağı ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek bunu arkadaşlarıyla paylaşır.

76. Eşyaların satın alındığı ilk haliyle, kullanıldıktan sonra ahalini karşılaştırarak eşyaların zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını fark eder.

77. Kısa bir özgeçmiş hazırlayarak kendini tanıtır.

78. Atatürk’ün çocukluk anılarını araştırarak ınıfta sunar.

79. Kendi çocukluğu hakkında araştırma yapar.

80. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur.

81. Geçmişten günümüze kıyafete oluşan değişiklikleri araştırır.

82. Günlük zamanın bir bölümünü ailesi ve yakın çevresiyle bir eğlenmek için harcar.

83. Bayram kutlamalarındaki duygularını sözlü olarak ifade eder.

84. Arkadaşlarıyla eğlenmenin doğal bir ihtiyaç olduğunu kabul ederk, özel gün kutlamalrına katılmaya istekli olur.

85. Canlıların hareketlerini ve seslerini birbirinden ayırt eder.

86. Dünya’nın kendi çevresinde dönmesini bir model üzerinde gözlemler ve bunun sonuçlarını fark eder.

87. Doğal afetlerin çevreyi nasıl değiştirdiğini araştırır.

88. Doğal afetler karşısında yapması gerekenleri belirleyerek , ailesiyle birlikte hazırlık yapar.

89. İnsanların çevreyi hangi yollarda değiştirdiğini , bunun için neler yaptığını araştırır ve anlatır.

90. Dün-bugün-yarın temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

You may also like...

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir