Çevremizde uymamız gereken kurallar

İnsan Hakları

Çevremizde uymamız gereken kurallar nelerdir?

Bir toplumun oluşmasında ve gelişmesinde, o toplumu meydana getiren insanlar arasında uygulanan görgü kurallarının önemli bir yeri vardır.

Genel görgü kurallarına uyma zorunluluğu yoktur. Hukuken suç sayılmaz. Ancak, toplum genel görgü kurallarına uymayanlara cahil, bencil, kaba, saygısız ve saire sıfatlarla tanımlar ve kınar.

Görgü kurallarını öğrenmenin bir okulu yoktur. Görgü kuralları, bir toplumun ayrı ayrı bölgelerinde farklı olduğu gibi değişik uluslarda da farklılıklar gösterir.

İnsanlar, toplum içinde bir arada yaşamak zorunda olduğuna göre, davranışlarında da göz önünde bulundurmaları gereken kurallar vardır.

İyi bir insan olarak yaşamak ve toplumda saygı görmek istiyorsak toplumsal düzen kurallarına uymamız gerekir. Toplumsal düzen kuralları genelde yazılı hale getirilmiş olsa da yaptırımı maddi değil manevidir. Toplumsal kurallara uymadığımızda toplum tarafından dışlanırız. Toplumdan dışlanmayı hiç birimiz istemeyiz. Bu durumdan dolayı çoğunlukla insanlar bu kuralları yerine getirmeye özen gösterirler.

Kurallar toplumdaki uygarlık düzeyinin de göstergesi olabilir. İnsanın bencil, kaba düşüncelerden sıyrılarak, başkalarına karşı davranışlarını bir düzene koyması , onun duyarlı ve nazik olmasını sağlar. Bu da insanların birbirleriyle olan ilişkilerini sağlıklı ve tutarlı olmasına neden olur.

Küçük ama basit kurallar insanların toplumda saygın olmasını sağlar. Böylece insanlarla toplum arasındaki ilişkiler daha sağlıklı bir zeminde devam eder.

Önemsiz gibi görünen ama yerine getirilmesi çok kolay olan bu kurallar insanların toplumda saygın olmasını sağlar. Böylece insanlarla toplum arasındaki ilişkiler daha sağlıklı bir zeminde devam eder.

Toplum hayatının düzenlenmesinde etkili olan genel görgü kurallarına uyan kişileri; terbiyeli, saygılı, nazik ve saire şeklinde nitelemek mümkündür.

Toplumda bize saygınlık kazandıran kurallar nelerdir?

Ağaçlara zarar vermemek,

Argo sözcükleri kullanmamak,

Başkalarını rahatsız edici davranışlardan sakınmak,

Birisiyle sabah karşılaşıldığında, günaydın, akşam karşılaşıldığında iyi akşamlar, seyahat sırasında karşılaşıldığında iyi yolculuklar demek suretiyle selamlaşmak,

Bulunduğu yer veya toplumun kabul etmeyeceği kıyafetleri giyinmekten kaçınmak,

Cep telefonlarını uygun olmayan yer ve zamanlarda kapalı tutmak,

Çalıştığı iş yerinde sade giyinmeye özen göstermek,

Çeşitli konuşmalardan öğrenilen sırları saklamak, her yerde ileri geri söz sarf etmemek,

Çimlerin üzerinde ateş yakmamak,

Çöpleri çöp poşetinin ağzını sıkıca bağladıktan sonra çöp kutusuna atmak,

Davranışların söylenenleri doğrular nitelikte olmasına dikkat etmek,

Denizleri kirletmemek,

Devlet büyüklerine (cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, vali gibi) karşı bir saygı ifadesi olarak yolda geçerken veya karşılaşılan herhangi bir yerde baş eğilerek selam vermek,

Düzgün konuşmak,

Eleştiriyi yerinde ve zamanında yapmak,

Eleştirmek ve yeri gelince eleştirilere hazır olmak,

El sıkarken olumsuz davranışların meydana gelmemesine dikkat etmek,

El sıkışmada, üst makamda bulunanların veya yaşlıların önce el uzatmaları, bunu gören alt makamlarda olan bayan veya bayların ellerini uzatarak tokalaşmaları,

El sıkmada soğuk davranmak, eli hiç kıvırmadan kaskatı uzatıp el sıkışmak, muhatap tarafından iyi karşılanmaz, hoşnutsuzluk yaratır. El sıkarken olumsuz davranışların meydana gelmemesine dikkat edilmelidir. Karşılama veya uğurlama sırasında kişinin, yüzünden tebessümü eksik etmemesi gerekir.

Erkeğin bayanı; gencin yaşlıyı; kıdemsizin kıdemliyi; gelenin orada bulunanları; ayrılanın ayrıldığı yerde kalanları selamlaması,

Evimizin önünü ve bahçemizi haftada en az bir kere temizlemek,

Gerek ilk tanışmada ve gerekse selamlaşma sırasında, özellikle dikkatli olmak, bayan elini uzatmadıkça, erkek olarak elini uzatmamak,

Gerektiğinde özür dilemesini bilmek,

Giydiği elbise, gömlek, kravat, ayakkabı, şapka gibi eşyalar arasında uyumlu olmak,

Giyime önem vermek, giysinin mevki, yer ve zamana uygun olmasına özen göstermek,

Hapşırdığımız zaman ağzımızı kapatarak başkalarını rahatsız etmemek,

Hayvanlara zarar vermemek,

Hoşgörülü ve iyimser olmak,

İncelenip kesin bilgi edinilmemiş konularda, kesin söz söylemekten kaçınmak,

insanlar, giyim kuşamlarıyla kabul görürler. Çalışanların iş yeri şartlarlını dikkate alarak giyinme zorunlulukları vardır. Bir maden işçisinin, bir servis memurunun ve bir öğretmenin kıyafetinin farklı olacağı doğaldır. Kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur sözünden esinlenilerek, insanlar görgülü, zevkli, nazik, kültürlü ve ağır başlı vb. izlenimleri karşı tarafa yansıtacak şekilde giyinmeye özen göstermelidirler.

İnsanlara dik dik bakarak onları rahatsız etmemek,

İnsanlara karşı saygılı olmak,

İnsanlarla muhabbetimizde samimi olmak ancak fazla laubali davranmaktan kaçınmak,

İsmini bilmediğimiz kişilere kabaca değil de bakar mısınız, hanımefendi, beyefendi gibi kelimeler ile hitap etmek,

Kadın ve erkek kendisine uygun kıyafet seçmek,

Kapıdan çıkarken arkamızdan birisi geliyorsa yüzüne kapatmamak, onun da geçmesini beklemek,

Karşılama veya uğurlama sırasında, yüzünden tebessümü eksik etmemek,

Kendinden çok söz etmemek, muhatabı mihnet altında kalacak duruma düşürmekten sakınmak,

Kıyafet seçerken yaşı, fiziki yapıyı, cinsiyeti, mesleği vb. hususları dikkate almak,

Misafir karşılama veya kabul etme sırasında uygun kıyafet seçip giyinmek,

Muhataba da konuşma hakkı tanımak ve bunu davranışlarla da göstermek,

Muhatabın düzeyine göre uygun hitaplar seçmek, sert ifadelerden kaçınmak,

Muhatabın kültür seviyesine uygun bir dil kullanmak,

Nezaketi elden bırakmamak,

Olgun bir kişiliğe sahip olmak için çaba göstermek,

Ormanları korumak,

Ortak alan olduğundan dolayı yerlere tükürmemek ve çöp atmamak,

Ortak kullanım alanlarında başkalarının haklarına saygı göstermek,

Otel, kamp, spor alanı ve tatil köyü gibi yerlerde toplumu rahatsız etmeyecek uygun kıyafetler giyinmek,

Oturuş ve kalkışlarda hareketlere özen göstermek,

Önemli toplantılarda; toplantının yerini, zamanını ve özelliğini dikkate alarak uygun kıyafetle gitmek,

Özel konuşma yapanların yanına gitmemek,

Sabah saat 10.oo dan önce, akşam saat 22.oo dan sonra telefon etmemeye özen göstermek,

Samimi, güvenilir, sakin ve doğal davranışlar içinde olmak,

Selamlanan kişinin yanında bulunanlar, selam vereni tanımasalar bile, selamlanan kişi ile birlikte selam almaları,

Selamlaşma sırasında başkalarını rahatsız edici konuşma veya davranışlardan kaçınılmalıdır.

Selamlaşmaları nazik hareketlerle yapmak,

Selamlaşmaya; baş eğerek, el kaldırarak, şapka çıkartarak, vb. yerine göre dikkat etmek,

Selamlaşma sırasında abartılmış konuşma ve davranışlardan kaçınmak,

Selamlaşma sırasında başkalarını rahatsız edici konuşma veya davranışlardan kaçınmak,

Sosyal internet ağlarında ve alanlarda tanımadığımız kişilere laf atmamak

Sosyal ortamlarda telefonla görüşme yaparken yüksek sesle konuşmamak,

Sökük, yırtık, ütüsüz elbise, boyasız ayakkabı giymemek,

Tanıdık iki kişinin, sokakta karşılaşmaları halinde birbirlerini selamlamaları, yolu işgal etmeden bir kenara çekilerek konuşmaları veya yolda yürüyerek konuşmalarını sürdürmeleri,

Telefon edenin, karşıdakine kendisini tanıtması,

Telefonda gizli konuları konuşmamak,

Temiz giyinmek,

Toplu taşıma araçlarında ayakta yolculuk yapıyorsak, başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde askılıklara tutunmak,

Toplu taşıma araçlarına bindiğimiz zaman bizden sonra gelen yaşlı, hamile, yükü olan kişilere yer vererek yolculuklarını rahat bir şekilde yapmalarını sağlamak,

Topluma karşı yapılan hitapların etkili olması için önceden gerekli hazırlıkları yapmak,

Toplumca yanlış anlaşılabilecek konuşmalardan kaçınmak,

Törenlerde bayrağımızı büyük bir gururla ayakta selamlamak,

Tutarsız, kuşkulu, çekingen, kararsız davranışlardan kaçınmak,

Uygun olmayan seviyesiz el ve sözlü şakalardan kaçınmak,

Verilen sözü tutmak,

Yemek yenecek ise herkes oturduktan sonra yemeğe başlamak,

Yeni tanışılan kişilere karşı mesafeli davranmak,

Yere tükürmemek,

Yerine göre giyinmek, yerine göre konuşmak,

Yerlere çöp atmamak,

Yüksek sesle konuşmaktan ve hızlı konuşmaktan kaçınmak,

Ziyaretin kısa ve zamanlı olmasına özen göstermek,

Giyinme konusunda dikkat edilmesi gereken görgü kuralları nelerdir?

İnsanlar, bulundukları iklim şartlarına, çevrenin örf ve adetlerine, bütçelerine ve modaya göre giyinirler. Toplumsal hayatın her alanında, her sosyal faaliyette, insanlar, giyim kuşamlarıyla kabul görürler. Çalışanların iş yeri şartlarlını dikkate alarak giyinme zorunlulukları vardır. Bir maden işçisinin, bir servis memurunun ve bir öğretmenin kıyafetinin farklı olacağı doğaldır. Kıyafet iyi bir tavsiye mektubudur. Sözünden esinlenerek, insanlar; görgülü, zevkli, nazik, kültürlü ve ağır başlı vb. izlenimleri karşı tarafa yansıtacak şekilde giyinmeye özen göstermelidirler. Aksi mesajlar verecek giyim ve kuşamdan kaçınmalıdırlar.

İnsanların giyim konusunda dikkat etmesi gereken kurallardan bazıları

Bulunduğu yer veya toplumun kabul etmeyeceği kıyafetleri giyinmekten kaçınmalıdır.

Çalıştığı iş yerinde sade giyinmeye özen göstermelidir.

Giydiği elbise, gömlek, kravat, ayakkabı, şapka gibi eşyalar arasında uyum sağlanmalıdır.

Kadın ve erkek kendisine uygun kıyafet seçmelidir

Kıyafet seçerken kişinin yaşı, fiziki yapısı, cinsiyeti, mesleği gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

Misafir karşılama veya kabul etme sırasında da uygun kıyafet seçip giyinmelidir.

Otel, kamp, spor alanı ve tatil köyü gibi yerlerde de toplumu rahatsız etmeyecek uygun kıyafetler giyinmelidir.

Önemli toplantılarda; toplantının yerini, zamanını ve özelliğini dikkate alarak uygun kıyafetle gidilmelidir.

Sökük, yırtık, ütüsüz elbise, boyasız ayakkabı giyilmemelidir.

Karşılama, selamlaşma ve el sıkma konularında dikkat edilmesi gereken görgü kuralları nelerdir?

Selam; yaş, cinsiyet ve makam durumuna göre saygı ve incelik ifade eden bir davranıştır. Küçüğün büyüğü, Aynı yaşta olanların birbirlerini selamlamaları sevgi ve saygının bir ifadesi olarak değerlendirilir.
Karşılamam, Selamlaşma ve El Sıkmada Uyulması gereken bazı kurallar

Selamlaşma sırasında abartılmış konuşma ve davranışlardan kaçınmak gerekir.

Devlet büyüklerine (cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, vali gibi) karşı bir saygı ifadesi olarak yolda geçerken veya karşılaşılan herhangi bir yerde baş eğilerek selam verilir. Aynı şekilde törenlerde de bayrağımız, büyük bir gururla ayakta selamlanır.

Selamlaşma; baş eğilerek, el kaldırılarak, şapka çıkartılarak olduğu gibi sözle de olur. Birisiyle sabah karşılaşıldığında , günaydın, akşam karşılaşıldığında iyi akşamlar, seyahat sırasında karşılaşıldığında iyi yolculuklar demek suretiyle selamlaşılabilinir.

Gerek ilk tanışmada ve gerekse selamlaşma sırasında, özellikle erkeklerin dikkatli olması gerekir. Bayan elini uzatmadıkça, erkeğin elini uzatması hoş karşılanmaz.

El sıkışmada, üst makamda bulunanların veya yaşlıların önce el uzatmaları, bunu gören alt makamlarda olan bayan veya bayların ellerini uzatarak tokalaşmaları genel görgü kurallarındandır.

Selamlanan kişinin yanında bulunanlar, selam vereni tanımasalar bile, selamlanan kişi ile birlikte selam almaları nezaket kuralıdır. Ancak, içten gelen nezaket makbuldür. Bu nedenle selamlaşmaların nazik hareketlerle yapılması değer taşır.

Tanıdık iki kişinin, sokakta karşılaşmaları halinde birbirlerini selamlamaları, yolu işgal etmeden bir kenara çekilerek konuşmaları veya yolda yürüyerek konuşmalarını sürdürmeleri yerinde olur.

Erkeğin bayanı; gencin yaşlıyı; kıdemsizin kıdemliyi; gelenin orada bulunanları; ayrılanın ayrıldığı yerde kalanları selamlaması gerekir.

El sıkma bir dostluğun, samimiyetin ifadesidir. O nedenle el sıkma sırasında, ne kuvvet denemesi yaparcasına fazla sıkılması, ne de elin uzatılıp bırakılması doğrudur. Doğru olan elin, muhatabın elini kavrayacak şekilde tutulmasıdır. El sıkmada soğuk davranmak, eli hiç kıvırmadan kaskatı uzatıp el sıkışmak, muhatap tarafından iyi karşılanmaz, hoşnutsuzluk yaratır. El sıkarken olumsuz davranışların meydana gelmemesine dikkat edilmelidir.
Karşılama veya uğurlama sırasında kişinin, yüzünden tebessümü eksik etmemesi gerekir.
Bir grubu karşılama sırasında; grubu karşılayan kişi, karşıladığı gruptaki insanlardan bir kısmını tanımayabilir. Bu gibi durumlarda, tanıdık olan kişi veya kişilerin yanındakileri, karşılayan kişi ile tanıştırmaları gerekir.

Kalabalık yerlerde, tanıdıkların birbirleriyle selamlaşmalarına karşın, tanıdık olmayanların selamlaşması Kuralları:mümkün olmamaktadır. Ancak şehir dışında, tenha yerlerde ve iş için gidilen herhangi bir yerde karşılaşan insanların birbirleriyle selamlaşmaları yerinde olur. Selamlaşma sırasında başkalarını rahatsız edici konuşma veya davranışlardan kaçınılır

Hitap etmede uyulması ve dikkat edilmesi gereken görgü kuralları nelerdir?

Hitap etme; etkili söz söyleme, karşı tarafı etkileme anlamı taşır. İnsanlar, isteklerini sözle karşı tarafa iletirler. İletişim aracı olarak kullanılan dilin, insanları etkileyecek şekilde kullanılması, insan ilişkilerini kolaylaştırır. Bu nedenle, kullanılan sözcüklerin çok iyi seçilmesi ve kullanılmasında büyük yarar vardır.

Sosyal ilişkilerde insanlar, hitap etmeleri gereken kişilerin bulundukları yer veya makama göre farklı hitap şekilleri kullanılır.

Konuşma bir kültür, zeka, bilgi ve görgü işidir. Her şeyde olduğu gibi konuşmanın da belli kuralları vardır.

Muhatabın düzeyine göre uygun hitaplar seçilmesi, sert ifadelerden kaçınılması;

Argo sözcüklerin kullanılmaması;

Yeni tanışılan kişilere karşı mesafeli davranılması;

Yüksek sesle ve hızlı konuşma yolunun tercih edilmemesi;

Muhatabın kültür seviyesine uygun bir dil kullanılması;

Davranışların söylenenleri doğrular nitelikte olması;

İncelenip kesin bilgi edinilmemiş konularda, kessin söz söylemeden kaçınılması;

Kişinin kendisinden çok söz etmemesi, muhatabı mihnet altında kalacak duruma düşürmekten sakınması;

Muhataba da konuşma hakkı tanınması ve bunun davranışlarla da gösterilmesi;

Samimi, güvenilir, sakin ve doğal davranışlar içinde kalınması;

Çeşitli konuşmalardan öğrenilen sırların saklanması; her yerde ileri geri söz sarf edilmemesi;

Topluma karşı yapılan hitapların etkili olması için önceden gerekli hazırlıkların yapılması;

Toplumca yanlış anlaşılabilecek konuşmalardan kaçınılması;

Topluma hitap edecek kişinin, gerekli ön hazırlık yaparak kürsüye çıkması;

Konuşmacının; konusunu dinleyenleri etkileyecek şekilde anlatması, gerektiğinde kısa sorular sorarak dinleyenlerin dikkatlerini toplaması ve konuşmaları beklenen sonuca götürecek şekilde bitirmesi;

Konuşmacının, tutarsız, kuşkulu, çekingen, kararsız davranışlarla dinleyicileri sıkmaktan kaçınması gerekir.

Telefon konuşmaları ve uyulması ve dikkat edilmesi gereken görgü kuralları nelerdir?

Telefon konuşması belli bir kültürü ve beceriyi gerektirir. Toplumda dikkat edilmesi gerekli kurallardan birisi de telefon konuşmalarıdır.

Telefonla konuşurken uyulması gerekli kurallar

Telefon edenin, karşıdakine kendisini tanıtması;

Sekreter aracılığı ile yapılan telefon görüşmelerinde astın telefonunun üst makamda olana bağlanması;

Ölçülü ve nazik bir dil kullanılarak isteğin uygun bir ses tonu ile anlatılması;

Telefon konuşmalarında ahizenin alınması ve yerine yavaşça konulması;

Sabah saat 10.oo dan önce akşam saat 22.oo dan sonra telefon etmemeye özen gösterilmesi;

Telefonda gizli konuların konuşulmaması;

Cep telefonlarının uygun olmayan yer ve zamanlarda kapalı tutulması;

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir