Şeytanın kötülüklerinden korunmak için neler yapmalıyız?

acele işe şeytan karışır atasözünün anlamı

Şeytanın kötülüklerinden korunmak için neler yapmalıyız?

Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kur’an’ın Öğütleri nelerdir?

Kur’an-ı Kerim’de şeytan, kötülüğün simgesi olarak tanıtılmış ve onun kötülüklerinden korunmamız öğütlenmiştir.

Şeytandan korunmak için Allah’a (c.c.) güvenmeliyiz. Şeytan, Allah’a (c.c.) inanan ve güvenenlere kötülük yapamaz. Çünkü şeytanın gücü sınırlı, hile ve tuzakları zayıftır: “Şüphesiz ki iman edip de yalnız Rabb’ine güvenenler üzerinde şeytanın hiçbir etkisi yoktur. Onun gücü sadece kendisini dost edinenler ve Allah’a ortak koşanlar üzerinde etkilidir.” (Nahl suresi, 99, 100. ayetler. Ayrıca bk. Nisâ suresi, 76. ayet.)

Rabb’imiz, “Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin…” (Nûr suresi, 21. ayet.) ayetiyle şeytanın yolunun kötü ve yanlış olduğunu belirtmiş ve bizleri uyarmıştır. Şeytanın kötülüklerinden Allah’a (c.c.) sığınarak şöyle dua etmemiz öğütlenmiştir: “Ve de ki: ‘Rabb’im! Şeytanların kışkırtma larından sana sığınırım!” (Mü’minûn suresi, 97. ayet. Ayrıca bk. Fussilet suresi, 36. ayet.) Ayrıca Ayete’l-Kürsi, İhlâs, Felâk ve Nâs surelerini okuyarak da şeytanın kötülüklerinden Allah’a (c.c.) sığınabiliriz.

Şeytandan korunma konusunda Kur’an’ın öğütlerini dikkate almalıyız. Allah’a (c.c.) güvenip ona kulluğumuzu tam olarak yerine getirmeliyiz. Kötü söz söylemekten ve haramlardan sakınmalıyız. Kendimize ve topluma faydalı olacak iyi, güzel ve yararlı davranışlarda bulunmalıyız. Eğer bilmeden veya yanlışlıkla şeytanın yönlendirmelerine uyarak kötülük yaparsak derhâl bu hatamızdan dönüp tövbe etmeliyiz.

Şeytanın kötülüklerinden korunmak için şunları yapmalıyız:
Allah’a (c.c.) inanmalı ve ona güvenmeliyiz.
Dürüst bir şekilde çalışarak Allah’a (c.c.) dua etmeliyiz.
Her işimize eûzü besmeleyle başlamalıyız.
Kötü söz söylemekten ve haramlardan sakınmalıyız.
Şeytanın kötülüklerinden Allah’a (c.c.) sığınmalıyız.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.